Matematikai kérdések a 6. osztályhoz (+ vita) SD UASBN - teljes

6. osztályos matematikai feladatok

6. osztályos matematikai kérdések az UASBN elkészítéséhez, a válaszok megbeszélésével együtt.

Remélhetőleg ez a 6. osztályos matematikai probléma segíthet a tanulásban, igen, mert sok témát tárgyalunk itt.

1. Operation Count Numbers

A 9 x 50 ÷ 30 eredménye….

a. 5 c. 40

b. 15 d. 35

Kulcs: A

(Teljesítsd a 6. osztály matematikai feladatait)

Vita:

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450 / 30

= 15

2. Teljesítmény és számgyökerek

Matematikai feladatok: A 172-152 eredmények….

a. 4 c. 64.

b. 16 d. 128

Kulcs: C

Vita:

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 – 225

= 64

6. osztályos matematikai feladatok

3. Töredék

Nem. 3.1

százalékra változott… -ra.

a. 125% c. 165%

b. 145% d. 175%

Kulcs: D

Vita:

Változtassa meg a vegyes számot szabályos törtre

Nem. 3.1

= 7/4 → szorozva 100% -kal

= 7/4×100% = 175%

4. Matematikai feladatok a 6. osztályhoz: Számok számlálásának műveletei

A 70 - (–25) eredménye….

a. –95 c. 45

b. –45 d. 95

Kulcs: D

Vita 6. osztályos matematikai feladatok:

Amikor a (-) negatív előjel negatív (-), a számművelet pozitívra (+) változik, így:

70 – (–25) = 70 + 25

= 95

5. Matematikai kérdések a 6. osztályhoz: FPB és KPK

A 48-as, 72-es és 96-os FPB….

a. 25 x 3 c. 23 x 3

b. 24 x 3 d. 22 x 3

Kulcs: C

Vita:

nulla

Ekkor az FPB = 23 × 3 (matematikai feladatok és a 6. osztály megbeszélése)

6. Mértékegység

Pak Warno kertje egy téglalap, amelynek hossza 4,2 gát, szélessége 370 dm. Pak Warno kertje körül… méter

a. 82,4 c. 158

b. 124 d. 225

Kulcs: C

Vita:

Mivel az eredményeket méterben kérik, akkor először konvertálja a hosszúsági és szélességi egységeket méterekre

Hossz = 4,2 gát = 4,2 x 10 m = 42 m

Szélesség = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Kerület = 2 x (hossz + szélesség)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 m

Olvassa el még: 16 hindu buddhista királyság a világon (teljes magyarázat)

= 158 méter

Tehát Pak Warno kertjének kerülete 158 méter

6. osztályos matematikai kérdések a teljes UASBN-hez

6. osztályos matematikai kérdések az UASBN-hez és vita

7. Témák: Mértékegység

Egy buli felszerelés-kölcsönzőnél 6 darab bruttó lemez található. Bu Tuti 4 tucat, Bu Ayu pedig 2 bruttó hitelt vett fel. Az ott maradt lemezek… gyümölcsök

a. 528 c. 628

b. 588 d. 688

Kulcs: A

Vita:

1 bruttó = 144 darab

1 tucat = 12 darab

Az összes lemez száma = 6 x 144 = 864 darab

Kölcsönvett Mrs. Tuti = 4 x 12 = 48 darab

Kölcsön kölcsönzött Bu Ayu = 2 x 144 = 288 darab

Maradék lemezek = A Bu Tutitól kölcsönzött összes lemez összege, amelyet Bu Ayu kölcsönzött

= 864 – 48 – 288

= 528 darab

8. Témák: Sima alakú tulajdonságok és elemek

Nézze meg az alábbi alakzatok tulajdonságait!

 1. 4 oldala legyen egyenlő hosszú
 2. Az ellenkező sarkok egyenlőek
 3. Az átlósak merőlegesen keresztezik egymást, és egyenlő hosszúságban kettévágják egymást

A fenti tulajdonságokkal rendelkező lapos forma….

a. téglalap c. trapéz alakú

b. sárkány d. vágja el a rizstortát

Kulcs: D

Vita:

Az a test, amely megfelel a fenti tulajdonságoknak, rombusz, mert:

 • egy téglalapban az összes sarok egyenlő, és a két átló nem merőlegesen metszik egymást
 • egy sárkányban a két átló merőlegesen metszik egymást, de nem azonos hosszúságú
 • egy trapézban csak két pár szög van, amelyek egyenlőek, és az átlóak azonos hosszúságúak

9. Témák: Geometria és mérés

A három tartály egyenként 4,25 m3, 2500 liter és 5500 dm3 petróleumot tartalmaz. A kerozin teljes mennyisége… liter

a. 10 700 c. 12,250

b. 11,425 d. 13,396

Kulcs: C

Vita:

Akkor konvertálja az összes egységet literre

4,25 m3 = 4,25 x 1000 liter = 4250 liter

5500 dm3 = 5500 x 1 liter = 5500 liter

A kerozin teljes mennyisége

= 4,25 m3 + 2500 liter + 5500 dm3

= 4250 liter + 2500 liter + 5500 liter

= 12 250 liter

10. Témák: A tér tulajdonságai és elemei

Nézze meg az alábbi alak tulajdonságait!

 1. 6 oldala van, ahol az ellenkező oldalak párhuzamosak és ugyanazok a területek
 2. 8 sarokpontja van
 3. 12 bordája van, ahol azonos hosszúságú párhuzamos

Az ilyen jellemzőkkel rendelkező terek….

a. gerenda c. cső

b. kocka d. kúp

Kulcs: A.

Vita:

A fenti tulajdonságokkal rendelkező épület blokk, mert:

 • egy kockában 6 négyzet alakú és egyenlő oldal van
 • a csövön nincsenek sarokpontok
 • a kúpon 1 csúcsa van

11. Témák: Geometria és mérés

A Pak Imam három kertjével 3 ha, 1900 m2 és 1,75 m2 területtel rendelkezik. Ha kertjét 2,5 hektárért adják el, akkor Pak Imam ültetvényterülete most… m2

a. 5,075 c. 7,075

b. 6075 d. 8,075

Kulcs: C

Vita:

Mivel a kért eredmény m2-ben van, akkor változtassa meg az összes egységet m2-re

Olvassa el még: Példák jó és helyes (legújabb) hivatalos meghívólevelekre

3 ha = 3 x 10 000 m2 = 30 000 m2

1,75 = 1,75 x 100 m2 = 175 m2

2,5 ha = 2,5 x 10 000 m2 = 25 000 m2

Tehát, Pak Imam kertjének területe

= 30 000 m2 + 1900 m2 + 175 m2 - 25 000 m2 = 7075 m2

12. Témák: A tér tulajdonságai és elemei

Egy tömb alakú, 25 cm hosszú, 20 cm széles és 18 cm magas kannát töltelékig étolajjal töltünk meg. A dobozban lévő étolaj térfogata… cm3

a. 7700 c. 9000

b. 8.200 d. 10,100

Kulcs: C

Vita:

Az étolaj mennyisége dobozokban = tömbök térfogata

A blokkok térfogata = p x l x h

V = p x l x h

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9000 cm3

13. Témák: Geometria és mérés (elrendezés és koordináták)

A következő ábra P pontjának koordinátái….

a. (-2, -4) c. (2, -4)

b. (-2, 4) d. (2, 4)

Kulcs: D

Vita:

nulla

A P pont az I negyedben található, ahol az X pozitív és az Y pozitív. A képen P (2, 4) látható

14. Témák: Számok

A Mekar Sari iskolában 210 tanuló van, összesen 6 osztályból áll

osztály ugyanaz. A harmadik évfolyamon 2 transzfer tanuló került hozzá. Ekkor a harmadik osztályos tanulók száma….

a. 37

b. 38

c. 39

d. 40

Kulcs: A.

Vita:

Ismert:

Összes diák = 210

Osztályok száma = 6

Harmadik osztály további tanuló = 2

Keresett: A 3. évfolyam tanulóinak száma =…?

Válasz:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 diák

15. Témák : Geometria és mérés

A 200 km + 15 hm - 21 000 m hozam… m

a. 180 500

b. 181,680

c. 182,366

d. 183,658

Kulcs: A

Vita:

nulla

200 km x 1000 m = 200 000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Ezután 200 000 m + 1500 m - 21 000 m = 180 500 m

16. Témák : Geometria és mérés

Nézd meg az alábbi képet!

6. osztály matematikai feladatok geometriája és mérése

A fenti alak területe….

a. 121

b. 169

c. 225

d. 625

Kulcs: C

Vita:

A négyzet területe = oldal x oldal

Terület = 15 x 15 = 225 cm2

17. Matematikai feladatok 6. osztály: Terepi és helykoordináták

Nézd meg az alábbi képet!

6. osztályú matematikai feladatok és a koordináták helye

A képen A és C koordinátái….

a. (5, -2) és (-4, 2)

b. (5, -2) és (-5, -3)

c. (7,4) és (-4, -2)

d. (7,4) és (-5, -3)

Kulcs: D

Vita:

A koordináta pont az x tengelyről indul, majd az y tengelyre megy

A = (7, 4)

B = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5, -2)

18. Matematikai feladatok 6. osztály: Szimmetria és tükrözés

A kép, amely egy lapos alakzat tükrözésének eredménye,…. a.

6. osztályos matematikai feladatok szimmetriával és reflexióval

b.

6. osztályos matematikai feladatok szimmetriával és reflexióval

c.

6. osztályos matematikai feladatok szimmetriával és reflexióval

d.

nulla

Kulcs: C

Vita:

A visszaverődés képének jellemzőkkel kell rendelkeznie: az azonos képtávolságú objektumok távolsága, a tárgy és a kép magassága azonos, a tárgy mérete azonos és a kép helyzete ellentétes. Az ezen jellemzőknek megfelelő képek a C. képei.

nulla

19. Matematikai feladatok 6. osztály: Adatfeldolgozás

Figyeljen a gyümölcskészletre Dimas házában!

6. osztályú matematikai problémák az adatok feldolgozásával

Azonos mennyiségű gyümölcs utánpótlás….

a. manga és mangosztán

b. banán és avokádó

c. alma és banán

d. narancs és avokádó

Kulcs: C

Vita:

A táblázat alapján az azonos számú Dimas gyümölcsleltár alma és banán

20. Témák: Adatfeldolgozás

Nézze meg az alábbi juttatási táblázatot!

NévZsebpénz
AndiBudiCiciDaniEmil5000 Rp. 7000 Rp. 6000 Rp. 5500 Rp. 6500
összeg30 000 IDR

A táblázat átlagos ráhagyása….

a. 5000 IDR

b. Rp. 6000

c. 7000 IDR

d. 8500 Rp

Kulcs: B

Vita:

Az átlag megkeresése a teljes összeg elosztva az adatok mennyiségével

A zsebpénz összege = 30 000 IDR

Adatok száma = 5

Ezután IDR 30 000,00: 5 = 6000 IDR


Forrás: Ruaangguru, 6. osztály matematikai feladatok

5 / 5 ( 1 szavazás)

Legutóbbi hozzászólások

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found