Példák bevezető jelentésekre, dolgozatokra, tézisekre és egyebekre (FULL)

Minta előszó a teljes jelentéshez

Ebben a cikkben bemutatjuk a bevezető jelentések példáit, legyenek azok gyakorlati munkákról szóló beszámolók, tanulmányutak, vagy mintadokumentumok, tézisek és tézisek bemutatása.

Az előszó olyan oldal, amely tartalmazza a szerző szavait az elkészült írás befejezése után, legyen szó háláról, háláról, az írás céljáról és előnyeiről, valamint építő kritikáról és javaslatokról.

Nem csak, hogy az előszó általában a mondat magyarázatát, valamint a témával és a tartalommal kapcsolatos elvárásokat tartalmazza egy, a szerző által írt cikkben.

Előszó felépítése

Az előszó példája rendelkezik valamilyen szerkezettel, amelyet ismernie kell, nevezetesen:

 • Nyítás
 • Tartalom
 • Záró

Nyítás

Az előszó nyitó szakasza tartalmazza a szerző háláját vagy a szövegező csapat befejezését az írással kapcsolatban.

A világban általában ez a megnyitó tartalmaz köszönetet a Mindenható Istennek, és természetesen az egyes vallásokhoz igazodik.

Majd hálaadás után, általában köszönettel azoknak, akik segítettek a jelentés elkészítésében.

Tartalom

Ebben a szakaszban leírja az Ön által írt cikk tartalmát. Általában a mű címének megemlítésével kezdődik, majd egy kicsit elmagyarázza a beszélgetést és azt, hogy a szerző hogyan írta a cikk / jelentés tartalmát.

Amennyire lehetséges, ne legyen túl részletes a szakasz tartalmának megírásakor, mert ez csak túl hosszúvá teszi a bevezetését. Elég egy kicsit elmagyarázni a cikk tartalmát, hogy az olvasók egy kis képet kapjanak az Ön által készített papírról / jelentésről.

Záró

A záró szakasz a szerző bocsánatkéréseit és reményeit tartalmazza.

Nos, ez a bocsánatkérés jobban érdekli az olvasót, ha később kiderül néhány írásbeli hibája. Mert természetesen valakinek az írása nem lesz tökéletes, és természetesen vannak hibái.

Példa a történeti dolgozatok előszavára

Hálát adunk a Mindenható Isten jelenlétének. Aki megadta útmutatását és lehetőséget adott számunkra, hogy kitöltsük ezt a PKL (Job Training) jelentést, amelyet készítettünk.

Ez a jelentés a bandungai Padjajaran Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak PKL (Job Training) kitöltésével kapcsolatos követelmények teljesítéséhez készült.

Ez a munka gyakorlat arra törekszik, hogy a bandungi társaság pénzügyi kimutatásainak ismeretében jó együttműködést alakítson ki a középosztálybeli gazdasági szektorban. Reméljük, hogy ez a gyakorlati munka számunkra, hallgatók és az olvasók számára egyaránt sok hasznot fog hozni.

Ez alkalomból a szerző köszönetet mond az utcai árusokkal foglalkozó feleknek. amely erkölcsi támogatást nyújtott. És útmutatást is nekünk. Ezeknek köszönhetjük:

1. Dr. Dr. Dani Rutiandi M. Si, a STIE elnökeként.

2. Dian Rahman SE, mint felügyelő

3. Marnie Lestari asszony, aki a PT Sinar Cempaka kutatásai során a szerzőt irányította

4. A PT Sinar Cempaka ügyeletes alkalmazottai és személyzete

5. Szüleink és barátaink, akik támogatják az utcai árusok folyamatát, amíg azok befejeződnek.

A PKL-jelentés összetétele a lehető legjobban elkészült, de természetesen még mindig sok hiányosság van. Ezért, ha bármilyen kritika vagy építő jellegű javaslat merül fel az író számára, az író örömmel elfogadja.

Bandung, 2020. február 9

Szerző

Példa a bevezető cikkre 1

Példa egy papír előszavára

Minta előszó Látogasson el az ipari jelentésre

Alhamdulillah, köszönetünket fejezzük ki Allah SWT jelenlétéért. Annak érdekében, hogy a szerző időben elkészítette a PT Yakult Persada ipari látogatásáról szóló jelentést.

Az író egyik célja, hogy megírja ezt az ipari látogatási jelentést, mint dokumentáció és az ipari látogatási tevékenységek értékelésének egyik formája. A szerző által készített jelentés a különböző módszerekkel összegyűjtött érvényes adatokon alapul.

A szerző köszönetet mond több félnek, akik támogatták a jelentés elkészítésének folyamatát. Vagyis:

1. Marjinan Saprudin S. Pd, M. Pd, az SMKN 13 Bandung igazgatójaként, aki lehetővé tette a szerző számára ipari látogatásokat.

2. SMKN 13 tanár, aki a látogatás során kalauzolta a szerzőt.

3. A szerző szülei a fő támogatói minden olyan tevékenységnek, amelyet a szerző végez.

Olvassa el még: Mit jelent a legjobbakat kívánni? Rövid és világos magyarázat

A szerző tisztában van az ipari látogatási tevékenységről szóló jelentés elkészítésének hiányosságaival. de a szerzők továbbra is remélik, hogy ez a jelentés előnyös lesz az olvasók számára. Az író előrehaladása érdekében az író kritikák vagy hasznos javaslatok formájában is elvárja a hozzájárulást. Köszönöm.

Bandung, 2020. január 8

Szerző

Példa egy rövid bevezetésre

Példa egy rövid bevezetésre

Példa a gyakornoki jelentés bevezetésére

Hálát és áldást adunk Allah SWT-nek bőséges irgalmáért. A PT gyakorlatának befejezéséhez. Mandiri Bank Bandung világfiók.

Ez a jelentés a Világegyetem számviteli osztályának közgazdasági karán folytatott üzleti gyakorlati tanfolyamok követelményeinek teljesítésére készült. A gyakornoki jelentés elkészítésének célja, hogy beszámoljon mindenről, ami a PT munka világához kapcsolódik. Mandiri Bank Bandung világfiók.

A tanulószerződéses gyakorlati jelentés elkészítésekor természetesen nem lehet elválasztani a különböző felek irányításától és útmutatásaitól. A szerző tehát tisztelni és köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek. Az érintett felek a következők:

1. Minden előadó a Gazdaságtudományi Kar írója, aki sok információt szolgáltatott.

2. Dadang Nurzaman a PT Mandiri Bank World elnökeként.

3. A PT Mandiri Bankk World alkalmazottai és alkalmazottai, akik őszintén adtak útmutatást a szerzőnek az írónőnél a cégnél töltött szakmai gyakorlat során.

4. A szerző szülei és barátai nagyon köszönöm a támogatást.

A szerző által említett összes fél kedvessége miatt a szerző ezt a szakmai jelentést a lehető legjobban kitöltheti. Ez a gyakornoki jelentés korántsem tökéletes, de a szerző mindent megtesz. Mégegyszer köszönöm. Remélhetőleg ez a jelentés hasznos lesz mindannyiunk számára.

Bandung, 2019. december 22

Szerző

Példa a fizika gyakorlati jelentésének bevezetésére

Dicsérje Allah SWT jelenlétét, aki mindeddig a hit és az egészség szívességét nyújtja számunkra, így kaptam ezt a rendkívüli lehetőséget, nevezetesen arra a lehetőséget, hogy elkészítsem a "Folyadék törvény használata a mezőgazdasági öntözőrendszerekben" című kísérleti jelentést. időben.

Salawat és az üdvözlet ne felejtsük el, hogy mindig adjunk Gung próféta urunknak, nevezetesen Mohamed SAW prófétának, aki Allah SWT kinevezését mindannyiunknak eljuttatta, ami a leghelyesebb mutató, nevezetesen a tökéletes iszlám saría és az egyetlen legnagyobb ajándék nekünk. az egész univerzum.

A kísérleti jelentés elkészítésének célja a mai modern vízrendszerekhez szükséges megfelelő képlet megtalálása, valamint annak kiderítése, hogy milyen tényezők befolyásolják a modern öntözőrendszert, hogy később maximalizálható legyen.

Ennek a kísérletnek a végrehajtása során természetesen számos akadály áll fenn, amelyet a szerző érzett, ezért hálásak vagyunk több félnek, különösen a fizikatanárunknak, aki segített ápolni és támogatni minket néhány akadály leküzdésében.

Ezenkívül tisztában vagyunk azzal is, hogy kísérleti jelentésünkben sok hiányosság van, és korántsem tökéletesek. Ezért nagyon várjuk a kritikákat és javaslatokat, hogy ezeket a következő alkalommal átdolgozhassuk és megírhassuk, mert ismét rájövünk, hogy semmi sem tökéletes konstruktív javaslatok nélkül. Remélhetőleg ez a próbajelentés előnyökkel járhat.

Kediri, 2018. május 18

Fordítóprogram

Példa a tanulmányút bemutatójának előszavára

Dicsérjük és dicsérjük hálánkat, mindig imádkozunk Allah SWT jelenlétéért, aki minden szívességét és ajándékát mindannyiunknak odaadta, hogy a Pesona Indah Lombok-sziget témájú tanulmányút beszámolója a tervezett és megcélzott idő szerint elkészülhessen. .

Az ezzel a rövid és egyszerű tanulmányúttal kapcsolatos jelentést szándékosan állította össze annak érdekében, hogy teljesítse a világnyelvóra feladatát, tanárunk, Siti Sofiyah asszony, M.Hum. A tanulmányútra vonatkozó jelentés természetesen nem készült volna el különféle pártok segítsége és támogatása nélkül. Ezért szeretnénk kifejezni legmélyebb hálánkat:

 1. Allah SWT megadta hatalmát és áldásait, kezdve a tanulmányutak sorozatától kezdve a jelentés elkészítéséig, amíg elkészült.
 2. Suherman úr egykor az SMA Negeri 5 Kediri igazgatója volt, aki ösztönözte és támogatta tanulmányutunkat.
 3. Minden középiskolai tanár, aki elkísér és tudást nyújt nekünk, hogy megértsük, mit szabad és mit nem.
 4. Mindkét szülő, aki mindig imádkozik és erkölcsileg és anyagi szempontból is támogatja gyermekeit, hogy gyermekeik a legjobb oktatáshoz jussanak.
 5. Minden barátot az SMA Negeri 5 Kediriből, valamint az összes többi pártot, akiket biztosan nem említhetünk meg egyenként, akik szintén támogattak minket, és motivációt és támogatást nyújtottak nekünk.
Olvassa el még: Demokrácia: definíció, történelem és típusok [FULL]

Természetesen nincs olyan elefántcsont, amely ne lenne repedt. Hasonlóképpen tanulmányutunk beszámolójával is. A szerzők teljességgel rájönnek, hogy ez a jelentés még mindig nagyon távol áll a tökéletességtől, annak ellenére, hogy sokan készítették. Ezért őszintén reméljük a kritika és a hasznos javaslatok minden formáját, és természetesen szívesen elfogadjuk. Így értékes tanulság lesz számunkra, hogy a jövőben jobb jelentéseket tudjunk írni.

Remélhetőleg ez a tanulmányi jelentés minden olvasó számára hasznos lehet, és hozzájárulhat a Világ Nemzet méltóságának javításához.

Lombok, 2018. június 13

5. csoport

Példa a KKN jelentés előszavára

Dicséret illeti a hálát, remélhetőleg Allah SWT jelenléte, aki mindig mindannyiunknak átadja lelkét és útmutatását, hogy a Valódi Munka Előadás (KKN) tevékenységei és a beszámoló készítése zökkenőmentesen, akadályok nélkül menjen végbe. Az ő segítségével ez a jelentés időben elkészülhet.

Üdvözletet mondunk Mohamed SAW prófétának, aki a legjobb példaképet szolgáltatta népének, hogy utánozni tudja kitartását és őszinteségét a harcokban.

Ebből az alkalomból nem felejtjük el megköszönni mindazoknak, akik segítették a Közösségi Szolgáltató Program sikerét és a jelentés megírását, többek között:

 1. Dr. H Syamsuddin, M.Ag, a Merdeka University Surabaya rektora.
 2. Dr. H. Ahmad Baidowi, a Tarbiyah és a Tanárképző Kar dékánja
 3. Dr. Suheiri a matematika oktatási osztály vezetőjeként, aki egész idő alatt támogatást nyújtott számunkra
 4. Ahmadi úr, M. Pd, egykor a KKN 4. csoportjának felügyelője
 5. Sukamaju falusiak, akik aktívan részt vesznek az összes napirendünkön.
 6. Az egész Sukamaju desai kormány irányít minket.
 7. Minden párt, amely a KKN-jelentés elkészítéséig segítette a 2018-as KKN menetrend sikerét

Az összes KKN tevékenységi jelentés azon az alapon készül, amit a KKN időszakában 50 napig folytattunk Sukamaju faluban. Ez az igazi munka előadás a Tri Darma Perguruan Tinggi megvalósításának része. Ez a tevékenység az egyetemi hallgatók számára az egyik érettségi követelmény, amelyet az akadémikusok határoztak meg, és amelyet minden hallgatónak be kell tartania.

A jelentés összeállításakor és megtervezésekor teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a jelentésnek számos hiányossága van. Ezért várjuk az építő jellegű kritika és javaslatok különféle formáit. Remélhetőleg ez a jelentés különösen hasznos az olvasók számára.

Surabaya, 2018. június 12

Minta előszó kutatási jelentés

Dicsérjétek a Mindenható Isten szerzőit a kutatási jelentés elkészítésében tanúsított bőséges irgalmasságáért. Ez a kutatási jelentés kötelező követelmény a tanfolyamfeladatok elvégzéséhez.

Büszkeség van arra, ha ez a kutatási tevékenység jó eredménnyel teljesíthető. A szerző kutatásának korlátai mellett számos olyan akadály áll fenn, amelyekkel a szerzők a területen találkoznak. És ha ez a kutatás végül befejezhető, az sok kapcsolódó fél segítsége és támogatása miatt lesz.

A szerzők ezért szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek. Közöttük:

1. Dr. Baidan Mukmin témavezetőként, aki sok időt töltött az írók vezetésével.

2. Gilang Karta, mint felügyelő a kutatási tevékenység során.

3. A szülők, akik mindenkor támogatnak és bátorítanak.

Semmi mást nem tudok adni az írónak, csak az ima és az őszinte hála a támogatóknak. De ne felejtsen el hasznos információkat is felhasználni, például javaslatokat vagy kritikákat az olvasóktól, amelyekre a szerző számít. A szerzők őszintén remélik, hogy ez a kutatási jelentés nagy hasznát veszi mindazoknak, akik mindannyiunk számára olvasnak és adnak hozzá tudást.

Bandung, 2017. április 15

Szerző


Forrás: Wikipédia | TheGorbalsla | Titikdua.net

5 / 5 ( 1 szavazás)

Legutóbbi hozzászólások