Meggyőző beszédszöveg: Meghatározás, jellemzők és példák

meggyőző beszédszöveg

A meggyőző beszédszöveg egy olyan beszéd, amelyet arra használnak, hogy meggyőzze a hallgatóságot vagy a hallgatót, hogy higgyen benne, ezért tenni akarnak valamit egy bizonyos témában.

A beszéd az egyik olyan tevékenység, amelyet általában a nyelvórákon találunk. A beszédeket fontos témáról vagy eseményről szóló téma előadásával tartják, és azokat meg kell vitatni a nagyközönséggel.

A beszédnek sokféle típusa van. Az egyik a meggyőző beszéd. A meggyőző beszéd olyan beszéddé válik, amely meghívókat tartalmaz, vagy meggyőzi a hallgatókat, hogy mozogjanak, hogy tegyenek valamit a téma szerint.

A meggyőző beszéd meghatározása

A meggyőző beszéd olyan beszéd, amelyet arra használnak, hogy meggyőzze a hallgatóságot vagy a hallgatót, hogy higgyen benne, ezért valamit meg akarnak tenni egy bizonyos témában.

A meggyőzés a kiállítás része. Az expozíciót a hallgatók vagy az olvasók meggyőzésére használják egy érv bemutatásával egy szempontból, amelyet ellenőriznek.

Ezért a meggyőző beszéd szövegének tartalmának logikus, ésszerű, logikus és elszámoltatható érveken kell alapulnia.

A meggyőző beszéd jellemzői megegyeznek a definíciójával, nevezetesen arra, hogy meghallgassa, befolyásolja és ösztönzi a hallgatókat olyan dolgokra, amelyeket előnyösnek tartanak közös érdekeik szempontjából.

A meggyőző beszédszövegek jellemzői vagy jellemzői

A következők a meggyőző beszéd 3 (három) jellemzője vagy jellemzője:

 1. Használjon konstruktív mondatokat
 2. Megrendelés, meghívás vagy ajánlás jellegében, amit meg kell tenni
 3. Tartalmazza azokat a problémás témákat, amelyeket megvitatnak és elmagyaráznak

Meggyőző beszédszerkezet

A fenti jellemzők ismerete után természetesen a meggyőző beszédnek is formáló szerkezete van, mert a meggyőző beszéd szerepel az expozíciós szövegben.

Ezért ezek a szövegek általában egy bevezetővel kezdődnek, amely álláspont-nyilatkozatot ad, amely megadja a szerző véleményét vagy nézőpontját. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes struktúrákat.

1. Pozíció nyilatkozat

Az a vélemény vagy álláspont, amelyet az író használ egy kérdés áttekintésére.

Például mi a beszédszínész álláspontja egy kérdésben? Ez egy áldozat, szakértő, vagy csak valaki, aki törődik a problémával?

Erős helyzetmegállapítás érdekében az alábbiakban néhány kérdést megkérdőjelezhetünk.

 • Ki lesz meggyőződve róla?
 • Mit fog meggyőzni? (nézetek megváltoztatása? attitűd? viselkedés?)
 • Milyen érvek fogják megragadni a figyelmüket? (az etika sokkal nagyobb hatással lesz a társadalom bizonyos emberére, míg az akadémikusok számára logikusabbnak és reálisabbnak kell lennie).
 • A nyilatkozat egyértelműen kimondja az álláspontot?

2. Az érvelés szakasza

Az elhangzott érveket logikusan meg kell magyarázni, és azokat okokkal, példákkal, szakértői bizonyítékokkal és erős statisztikai adatokkal vagy információkkal kell igazolni.

3. A pozíciónyilatkozat megerősítése

Jelentés Ebben a részben az argumentum helye van kiemelve. A bemutatott érveken alapuló álláspont következtetése megerősíti az álláspontot. A szakaszok a következők:

 • Erősítse meg a helyzetmegállapítást, és hangsúlyozza a fő gondolatokat a hang, a magas és a mély hangok, a mimikák, a testbeszéd és a gesztusok használatával, az érvelésnek megfelelően.
 • Az érveket logikusan fejlesztik, és bizonyítékokkal támasztják alá, nemcsak érzelmeken és intuíción alapulnak.
 • A forrásadatokból származó táblázatok, képek, diagramok vagy bizonyítékfotók felhasználhatók robusztusabb kimutatás készítéséhez
Olvassa el még: 7 fehérjefunkció a test számára [teljes magyarázat]

A meggyőző beszéd összeállításának lépései

A meggyőző beszédszöveg összeállításakor más szabályok is érvényesek, mivel a meggyőző beszéd megírása gondos előkészítést és az anyag megfelelő elsajátítását igényli, többek között:

 • Ismerje meg a témákat

  Ismerje és tanulmányozza a bemutatandó témákat. Tanulmányozzon minél többet a témához kapcsolódó dolgokról.

  Szánjon időt arra, hogy elolvasson egy könyvet a bemutatandó témáról. Vegye figyelembe azokat a fontos adatokat és forrásokat, amelyek felhasználhatók az érvek megerősítésére.

 • Megérteni a célt

  Győződjön meg arról, hogy az elérni kívánt célok érthetőek és összhangban vannak a téma sürgősségével.

 • Értsd meg a közönséget

  Ismerje meg, hogy a hallgatóságból kik hallgatják a beszédet, minden közönségnek megvannak a maga igényei.

Példák a meggyőző beszédre

A meggyőző beszéd összeállításával kapcsolatos további részletekért íme néhány példa a meggyőző beszédre, amelyhez inspirációt adhat:

1. példa: meggyőző beszéd a drogokról

Nyítás

A drogok bonyolult probléma a világon, sőt a világon. Léte sok felet aggaszt.

A fekete szakadékba már beesett áldozatok állapota nagyon aggasztó volt. A drogok sok fiatal lelket károsítottak meg, akiknek valóban hosszú utat kell megtenniük.

Tartalom

Pozíciós nyilatkozat

A teljes figyelmen kívül hagyás határozott fellépése az egyetlen módja annak elkerülésére.

Mivel csak egy kicsit vagyunk közel ehhez a tárgyhoz, akkor egy fekete lyukba kerülünk, amely fizikailag és pszichológiailag megkínoz minket.

Argumentum szakasz

Hogy ne tehetném, ha egyszer kipróbálom a drogokat, akkor ez a cucc továbbra is minden nap, óránként, minden másodpercben kísérteni fog minket! A drogok függőséget okozó anyagok, ami azt jelenti, hogy testünk továbbra is kérni fogja őket, amikor megkóstolta őket.

Nem arról van szó, hogy testünk valóban szeretné őket, de a drogok manipulálják testünket, hogy megkérjék őket. Testünket becsapják, ha továbbra is belépnek ezekbe a veszélyes drogokba, annak ellenére, hogy a bennük lévő anyagok valóban elpusztítják testünket.

Ez nem áll meg, a drogok pszichológiailag is megtámadnak minket. Ez azt jelenti, hogy a szívünk továbbra is nyugtalan lesz, ha még nem kóstoltuk meg. A fejünket eltakarja a sötétség, amelyet okoz. Egészen addig, amíg még kiabálni, sőt bántani sem tudjuk azokat az embereket, akiket szeretünk.

Ha szeretett emberekről beszélünk, nem csak mi válunk áldozatokká. De a hozzánk legközelebb álló emberek, akik törődnek az életünkkel.

Képzelje el, hogy a szülei hogyan érezték magukat, amikor azt figyelték, hogyan szenvednek ettől a veszélyes anyagtól. Nem fogják tudni látni, hogy szenvedünk. Ezenkívül egy életen át a társadalom sok megbélyegzésének lesz kitéve!

A pozíciók kimutatásának megerősítése

Elégnek tűnik, hogy a világ 3 000 000 emberét elragadta hatalmas örömük. Igen, jól hallottad, a Nemzeti Kábítószer-ügynökség vagy a Nemzeti Kábítószer-ügynökség által 2019-ben összeállított adatok alapján 3 000 000 ember és még mindig egyre több ember esett ebbe a haram fekete lyukba.

Záró

Ezért határozottan kijelentem, kérem, ne közelítse meg ezt a haram dolgot! Ez nem csak törvény kérdése, sőt a törvény is csak közvetítő. Kerülni kell a gyógyszereket, mert ezek a dolgok valóban romboló hatásúak, és tönkreteszik az életét! Köszönöm.

Olvassa el még: A bolygók a Naprendszerben és a bolygók rendje

2. példa: Rövid beszéd az erkölcsi nevelésről

Bismillahirrohmaanirrohiim

Béke legyen, Allah irgalma és áldása

Hölgyeim és Uraim,

Ezen a napon mondjunk hálát Allah SWT-nek az irgalmasságért és örömért, hogy találkozhassunk ezen a helyen. Az elhangzott beszédanyag témája az erkölcsi nevelés fontossága.

Hölgyeim és Uraim,

Az utóbbi időben gyakran tapasztalhatjuk, hogy társadalmunk minden eleme rosszul viselkedik, legyen az a középosztálytól, a felső középosztálytól kezdve a tisztviselőinkig.

Az általuk elkövetett rossz magatartás lopás, nemi erőszak, gyilkosság, csalás, kábítószerrel való visszaélés és korrupció. Mindez a rossz viselkedés erkölcsileg és anyagi értelemben is nagy kárt okozott az országnak.

Ezeket a rossz viselkedéseket a társadalmunkban meglévő gyenge erkölcs okozza. Tehát nem meglepő, ha ezeket a sietős magatartásokat még mindig széles körben gyakorolják és nehéz megtenni.

Az egyik mód vagy erőfeszítés ennek minimalizálása érdekében az erkölcsi nevelés. Maga az erkölcsi nevelés a tanulók erkölcsi fejlődésén alapuló oktatás, így az intelligens agy mellett a hallgatók is jó erkölcsűek.

Hölgyeim és Uraim,

Az erkölcsi nevelés alkalmazásának módja gyermekeink számára az, hogy a jó erkölcs példaképévé tesszük gyermekeink előtt.

Emellett az erkölcsi értékek tanítását gyermekeinkben is kicsi koruktól kezdve be kell építeni. A tanítási folyamatot a lehető legérdekesebb módon kell végrehajtani, és be kell vonni a gyereket a tanulási folyamatba, hogy az erkölcsi értékek megtanulása ne egy irányba haladjon, és a gyerekek érezzék magukat érintettnek, és sokkal jobban megértsék az erkölcsi értékeket. Ezt be kell tartani.

Talán az erkölcsi nevelés folyamata nem rövid és könnyű. A kapott eredmények azonban megérik az erkölcsi nevelés hosszú és nehéz folyamatát.

Ehhez alkalmazzuk mostantól kezdve az erkölcsi nevelést gyermekeinkre, mind a családban, a közösségben, mind a különféle oktatási intézményekben.

Így gyermekeinkből később generáció lesz, akik okosak és jó erkölcsűek, így a közelmúltban gyakran előforduló rossz viselkedést a jövő nemzedékei nem követik el.

Talán ennyit tudok elmondani ebben a rövid beszédben. Minden alázattal elnézést kérek, ha vannak hibák és hiányosságok a beszédemben. Kegyelme és áldása legyen mindig velünk. Ámen, ó, a világok ura.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Legutóbbi hozzászólások