Példák az expozíciós szövegekre (rövid és teljes) oktatás, egészségügy, hírek stb.

Példák rövid ismertető szövegre

CA cikkben tárgyalt rövid ismertető szövegek példái az oktatás, a környezetvédelem, az egészségügy, a közösségi média és még sok más területen.


Ebben a modern korszakban a megszerzett információk nagyon bőségesek. Valójában számtalan információt mutatunk be nekünk minden nap. A jó információ az olvasók által könnyen érthető információ.

Az információkat az olvasók könnyen megértik, ha jó és helyes nyelvi szabályokkal írják. Bizonyos információk magyarázatában az egyik nyelvi szabály az expozíciós szöveg.

Az expozíciós szövegmodell ugyanis rövid, tömör és világos felépítésű, így az olvasó számára könnyen érthető.

Íme néhány további magyarázat az expozíciós szöveggel kapcsolatban, beleértve az értelmezési szöveget és néhány példát az expozíciós szöveg formájára.

Az expozíciós szöveg megértése

A terminológia szerint kiállítás szövege egy hívogató szöveg, amely számos, tömören és világosan megírt információt tartalmaz.

A világnyelv szabályában ismert az expozíciós szöveg kifejezés, amely olyan szöveg, amely számos tömör, világos és érdekes információt tartalmaz.

A kiállítás szövegének egyik példája az oktatás fejlődése a mai világban, az egészségpolitika a világjárvány idején stb.

Szerkezetkiállítás szövege tartalmaz:

 • Tézis

  A kiírás szövegében szereplő tézis tartalmazza a szerző véleményét az összes megvitatandó információról.

 • Érv

  Az ismertető szövegében szereplő érvek a szerző érvei formájában tartalmazzák a főbb ismertetéseket, tudományos tényekkel kiegészítve, az előző tézis (bevezetés) alátámasztására és fejlesztésére.

 • Megerősítés

  Az expozíciós szöveg végén ez egy megerősítés, amely megerősítést és támogatást tartalmaz az előző tézishez.

A kiállítás szövegének felhasználása alapján különféle típusúak. Az alábbiakban bemutatjuk az expozíciós szöveg típusait.

 1. Az expozíció meghatározása szövege

  A definíciós kiírás szövege leír egy objektumot vagy jelenséget, bizonyos tulajdonságokra összpontosítva.

 2. Kiállítás szöveg illusztráció

  Az illusztratív ismertető szöveg egy dolog illusztrálásával vagy ábrázolásával magyarázza.

 3. A leírás szövegének feldolgozása

  A folyamatmagyarázat szövege leírja valaminek a folyamatát (szakaszait).

 4. Hírkiállítás szövege

  A hírkiállítás szövege bizonyos jelenségeket vagy eseményeket ír le.

 5. Összehasonlító ismertető szöveg

  Az összehasonlító ismertető szöveg elmagyaráz egy ötletet, összehasonlítva valamit.

 6. Vita kifejtés szövege

  A vitavilág szövege ellentmondást ír le.

 7. Analitikus ismertető szöveg

  Az analitikai ismertető szöveg a fő gondolatot részekre osztja, majd azt egymás után fejleszti.

 8. Osztályozási kézikönyv szövege

  Az osztályozási ismertető szövege leírja az egyes kategóriákba történő felosztást vagy csoportosítást.

Példák oktatási kiállítási szövegekre

példák az oktatás rövid ismertető szövegére

Változások az oktatási tantervben a világon

Tézis:

A világ oktatási rendszere jelenleg nagyon jelentős változást tapasztal. Ezek a változások kapcsolódnak a világoktatásban alkalmazott tantervhez.

Ebben az esetben a régóta alkalmazott 2006. évi tanterv a 2013. évi tantervre változik, bár nem minden iskola használja a tananyagot.

Érv:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Kemendikbud) többször kifejtette, hogy a 2013-as tanterv kiemelten kezeli az A akkreditációval rendelkező iskolákat vagy a nemzetközi színvonalú iskolákat.

A könyvek megfizethető terjesztése szintén követelmény a 2013-as tantervet megvalósító iskolák számára Az Oktatási és Kulturális Minisztérium kifejtette azt is, hogy a 2013-as tanterv a szemlélet, a tudás, a készségek, a karakter tudományos megközelítésen alapuló építésére összpontosít.

Nem csak, a 2013-as tanterv a tanulási folyamat és a hála közötti kapcsolatra is összpontosít a Mindenható Isten ajándékáért azoknak az embereknek, akik megáldottak ennek az univerzumnak a kezelésében.

Különösen a tanítási és tanulási folyamatra utal, amely megfigyeléssel, kérdezéssel, érveléssel, próbálkozással vagy alkotással kezdődik.

Musliar Kasim az oktatási és kulturális miniszterhelyettesként azzal érvel, hogy a 2013. évi tanterv inkább a gyakorlásra összpontosít, mintsem a memorizálásra.

Mivel eddig a tanulókat a memorizálás terhelte, ami kevésbé tekinthető elősegítőnek a kreativitásnak.

A 2013-as tanterv révén a kormány produktív, kreatív, innovatív és affektív gyermekeket akar termelni a Világ nemzetből. A 2013-as tantervben minden hallgatót arra nevelnek, hogy rendelkezzen tudással, készségekkel, attitűdökkel és jellemmel.

Az elnöki tanácsadó testület tagja, Meutia Hatta elmondta, hogy a 2013-as tanterv célja, hogy minőségi jelleget teremtsen az országot és a nemzetet szerető generáció számára.

Nem csak a 2013-as tanterv hangsúlyozza a hallgatók aktív szerepét a tanulási folyamatban, hogy a jövő nemzedékei továbbra is világnépi identitással rendelkezzenek és minőségük legyen.

Olvassa el még: Pascal törvénye: Az anyag magyarázata, példakérdések és vita

Megerősítés:

Sokan azonban elutasítják ennek a 2013-as tantervnek a megvalósítását is. Ezt a tananyagváltozást nagyon hirtelen tekintik, és kényszeríteni szokták.

Valójában vannak, akik azt állítják, hogy ez a tanterv kevésbé koncentrált, mert két olyan tantárgyat egyesít, amelyeknek különbözõ fõ anyagai vannak.

Annak ellenére, hogy az oktatandó tantárgyakat egyszerűbbé teszik, a hallgatók megértésének és ismereteinek szintje csökken, mivel ezeket a tantárgyakat nem tárgyalják teljes körűen, és külön készítik el.

Példák az egészséget bemutató szövegekre

Az egészséges tápláló ételek előnyei a test számára

Tézis

Általánosságban megérthetjük, hogy az étel funkciója az élőlények, különösen az emberek testében lévő energia függvénye. A rossz ételek rossz energiát, a jó ételek pedig jó energiát termelnek. A jó étel itt tápláló étel.

Sok definíció, ami tápláló étel, gyakran megzavarodik bennünket. A tápértékű élelmiszerek meghatározásában azonban egy dolog biztos, nevezetesen az egészséges élelmiszerek elérhetősége és szükségessége nagyon fontos szerepet játszik az emberi egészség szempontjából.

Ennek oka, hogy az étel helytelen fogyasztása negatív hatással lesz a test egészségére, mivel az étel megzavarja a szervezet anyagcsere folyamatait. Ezt gyakran betegségnek nevezik.

Érv

Egyes irodalmakban kifejtették, hogy az egészséges test állapotának egyik mutatója az ideális test a testsúly szempontjából. Az egészséges tápláló táplálék olyan ételeket tartalmaz, amelyek megakadályozhatnak bennünket a túlsúlyban vagy az alulsúlyban. Az egészséges és higiénikus táplálék képes lesz normális vagy ideális testsúly mellett tartani a testsúlyát.

Ezenkívül az emberi test számára tápláló és egészséges ételek olyan élelmiszerek, amelyek nem váltják ki a szervezet koleszterinszintjének vagy a vércukorszint emelkedését. Sőt, az egészséges táplálék stabil és jó állapotban tartja a húgysav, a cukor, a zsír és a húgysav szintjét.

Az egészségügyi szektor szakértői gyakran azzal érvelnek, hogy az egészséges tápláló táplálék olyan típusú élelmiszer, amely egyáltalán nem fogja zavarni a test szerveinek működését, még a vérnyomást is stabilan tartja.

Míg egy másik meghatározás szerint az egészséges ételek valódi értelemben egészséges élelmiszerek, ahol nyelvünk is teljes mértékben élvezheti az étel ízét, és testünk képes elfogadni és feldolgozni azt pozitív energiává, amely fenntartja az összes napi tevékenységeinket.

Megerősítés

A testtömeg és a magasság által befolyásolt ideális testmutatók pozitívan befolyásolják a test egészségi állapotát. Az ideális test egészséges, tápláló ételek fogyasztásával érhető el ideális vagy kiegyensúlyozott szinten, amelynek fő élelmiszer-összetevőkből és támogató élelmiszer-összetevőkből kell állnia.

Ez a kiegyensúlyozott étrend-összetétel közismert nevén a négy egészséges, öt tökéletes étel. Különböző okok miatt azonban a négy egészséges és öt tökéletes kifejezés népszerűsége napról napra visszahúzódott.

Példák a News Exposition szövegére

rövid kiállítási szöveg példái a közösségi média hírein

Polri szembeszökő dühöngőkkel

Tézis

A politikai évhez közeledve rengeteg kamu hír kering a különféle médiákban. Ez felkeltette Gatot Pramono főfelügyelő, mint a Satgas Nusantara vezetőjének figyelmét. Azt tanácsolta és felkérte a társadalom minden elemét, hogy legyen bölcsebb a közösségi médiából származó hírek elfogyasztásában.

Egy politeista szakértő, Edi szerint az "Év végi elmélkedések: A nemzeti elkötelezettség erősítése a politikai évben" című vitában a hagyományos médiák jobban bíznak, mint a közösségi médiában.

Edi azt is kifejtette, hogy a közösségi médiát csak a fióktulajdonosok tartják, amelyeknek néha csak meghatározott célja van, beleértve a hamisítások terjesztését is. Az álhírek elterjesztésére használt közösségi médiafiókok gyakran névtelen fiókok (hamis identitásokat használnak).

Ez veszélyeztette az államszerkezet kedvezőségét, és kihívássá vált a rendőrség számára a közösségi médiában még mindig terjedő hamisítások megakadályozására.

Érv

Bursah Zanubi, aki a Nemzeti Mozgalmi Szövetség (PGK) általános elnöke, az aktuális kérdéssel kapcsolatos politikai vitában nyilatkozott. Mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az utóbbi időben ez a politikai év a társadalom megosztottságának helyévé vált, és nem tette kedvezővé ezt az országot.

Olvassa el még: A polgárok jogai és kötelezettségei (teljes) + Magyarázat

Azt is kifejtette, hogy a Világközösség legtöbb energiája 2018 folyamán csak a holnapi 2019-es elnökválasztási kampány légkörébe nyelt el.

Valójában csak gyűlöletbeszéddel, hamisításokkal, rágalmakkal, fekete kampányokkal és minimális adatokkal folytatott vitákkal láttunk kampányelbeszéléseket ebben a politikai évben.

Megerősítés

Mindannyian elismerhetjük, hogy a világ minden emberének középpontjában ma az egyidejű regionális választások és a 2019-es elnökválasztás előkészítése, a szakzsargon és a politikai kampányok hangsúlyozzák az identitáspolitikát és a SARA-t, amelyeket szubjektívnek tekintenek, és veszélyeztetik a harmonikus társadalom integritását. .

Az országos rendőrfőkapitány és munkatársai egy sajtótájékoztatón azt remélték, hogy minden ember képes lesz végrehajtani a 2019-es választásokat anélkül, hogy megosztaná a nemzetet és mindig fenntartaná Pancasila értékeit.

Példák a politikai kiállítási szövegekre

Szabványok kialakítása a jelöltek számára a korrupciós intézkedések minimalizálása érdekében

Tézis:

Az általános választásokon minden politikai pártnak szigorú és szigorú előírásokkal kell rendelkeznie a jogalkotó tagok jelöltjeinek toborzása során. A népképviselet minden egyes jelöltjére vonatkozó szabványos kritériumoknak képesnek kell lenniük arra, hogy egyértelmű minősítést nyerjenek a problémákkal, különösen a korrupcióval küzdő emberek képviselőinek jelöltjei számára.

Például azok a jogalkotói jelöltek, akik emberi jogi jogsértések vagy korrupciós problémák ügyében érintettek, nem válhatnak a törvényhozás tagjává és nem fogadhatók el.

Ezzel határozottan foglalkozni kell, mert a felnőtt tagoktól elvárható, hogy problémás emberek legyenek, és nagyon integritóak legyenek az ország iránt.

Érv:

Az egyik legfontosabb végrehajtandó intézkedés a törvényhozási tagok jelöltjeinek megválasztása.

A tények és a felmérés eredményei alapján azt mutatja, hogy a parlamenti kormányzati rendszerben lévő parlamenti intézmények, mind a központi, mind pedig a regionális szintű intézmények a legmagasabb szintű korrupciós jogsértéseknek minősülnek.

Ezt Jojo Rohi magyarázta, aki a Független Választásfigyelő Bizottság (KIPP) főtitkára.

Megerősítés:

A jelöltekre vonatkozó előírások kidolgozása szükséges és fontos elősegítendő tevékenység. Ennek oka, hogy a korrupcióellenes elv egy olyan elv, amelyet be kell építeni a jogalkotó tagok kinevezési kritériumaiba.

Nem szabad megengedni, hogy minden olyan jelölt, aki rossz tapasztalattal rendelkezik, mint például az emberi jogok megsértése (többnejűség, csalás stb.) És a korrupció, a törvényhozás tagjává váljon. ennek az akciónak a reménye a korrupció számának csökkentése a jogalkotási szinten.

Környezet mező kiírás szövege

Védeni a környezetet

Tézis

A környezeti tisztaság nagyon fontos tényező, amelyet a társadalomban figyelembe kell venni. Ez hatással lesz a közösség kényelmére és egészségére a mindennapi életben.

A kormány és az egészségügyi ügynökségek gyakran támogatják a környezetszennyezés leküzdését célzó tevékenységeket, hogy megakadályozzák a nem kívánt eseményeket, például a közösség egészségére és jólétére veszélyes betegségek kitörését.

Ezek az ellenintézkedések magukban foglalják a szemét elhelyezését a helyén, a szerves és nem szerves hulladék újrahasznosítását stb.

Érv

A környezet tisztításának és a környezet karbantartásának rendszeres kölcsönös együttműködése a családfők minden csoportjának ütemezésével alternatívát jelent a környezetszennyezés leküzdésében.

Egy több családfőből álló RT-ben a rendelkezésre álló napok száma és az egyeztetett ütemezés szerint több csoportra oszlik.

Ezenkívül a vasárnapokat rutinszerű közösségi szolgálatként is használják az egész falusi közösség számára, amely reggel kezdődik.

Ezeknek a tevékenységeknek számos előnye származhat, a tisztaság és az egészség mellett erős szolidaritási kapcsolat is kialakul közöttük az emberek között.

Megerősítés:

A környezeti tisztaság olyasmi, amelyet nem lehet elválasztani a társadalomból, és ez fontos tényező az egészség és a társadalmi kényelem szempontjából.

A közösségi környezet tisztasága biztosítja a társadalom minden egyesének egészségét és kényelmét. Ez akkor valósul meg, ha szervezett, ütemezett és integrált közösségi szolgálat révén kölcsönösen végrehajtják.


Ez az ismertető szövegének rövid és teljes magyarázata, néhány példával együtt. Remélhetőleg hasznos!

Legutóbbi hozzászólások

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found