24+ nyelvi stílus (fajta májak), valamint a teljes megértés és példák

nyelvstílus

A nyelvi stílus vagy a beszéd alakja az üzenetek kifejezésének kifejezése a beszédfigurák használatával. A beszéd nyelve azt a jelentést mutatja, amely nem igaz a valósággal, mert ötletes nyelvet használ.

A beszédfigurának az a célja, hogy az olvasó vagy a műértő érezze a mű érzelmeit a művész vagy az író által általában használt nyelvi stíluson keresztül.

A nyelvi stílus vagy a beszéd alakjának felosztása

Az ábratípusok kifejezésmód és figuratív jelentés alapján történő felosztása szempontjából a beszédfigurát négy típusra lehet felosztani, nevezetesen:

 • A beszéd összehasonlító alakja
 • Vita nyelv
 • Szatirikus nyelv
 • Megerősítés majas

Fejlődésével együtt azonban a nyelv stílusa vagy a beszéd alakja ismét több típusra osztható.


Az alábbiakban a beszéd alakját vagy a nyelvi stílust mutatjuk be példákkal és magyarázatokkal együtt.

A nyelv stílusának összehasonlítása (majas)

A beszéd összehasonlító alakja olyan beszédfájl, amely összehasonlításokat jelent. Az összehasonlítást a használt nyelvtől függően különböző módon fejezzük ki.

nyelvstílus vagy összehasonlító ábra

Az összehasonlító nyelv továbbfejleszthető a következő ábrákra:

1. Személyeskedés Majas

Úgy tűnik, hogy a megszemélyesítő nyelv élettelen tárgyakat alkot, mintha élő lény lenne. Példa:

 • Hagyta, hogy a toll táncoljon a papíron, hogy csodálatos írást hozzon létre.

  Magyarázat: A tollat ​​megszemélyesítik, mint egy embert, aki képes táncolni, de nem az

 • A széllevelek úgy táncoltak, mintha semmi bajuk sem lenne.

  Magyarázat: A leveleket megszemélyesítik, mint az emberek, akik képesek táncolni, de nem

2. Majas tropenje

A Tropen egy olyan beszédfigura, amely pontosan vagy párhuzamosan használja a pénz szavakat bizonyos feltételek vagy jelentések leírására. Példa:

 • Andini egy Sriwijaya repülővel repült, ezért ne távolodjon el hosszan tartó szomorúságtól.

  Magyarázat: A mondatban kifejezett összehasonlítás sokáig nem szomorú, mert Andini is távozott.

3. Metaforikus nyelv

A metaforikus nyelv olyan beszédalak, amely egy tárgyat vagy tárgyat használ a kifejezendő természet leírására. Példa:

 • Annak ellenére, hogy Nina az Aranyfiú, soha nem rontotta el a szüleit.

  Magyarázat: Az arany gyermek szeretett gyermeket jelent, nem pedig aranyat.

 • A lopáson elfogott polgárok azzá válnak téma a körülötte lévő emberek.

  Magyarázat: A bibr gyümölcs jelentése a beszédpont, nem az ajak alakú gyümölcs.

4. Egyesület Majas

A társfigura egy beszédfigura, amelyet két, azonosnak tekintett objektum összehasonlítására használnak, általában szavakkal jelölve tetszik, tetszik vagy kád. Példa:

 • A két ember arca nagyon hasonlított a kettévált bételmogyoróra.

  Magyarázat: A két ember arcát az ikrek miatt a felére csökkent bételhez hasonlítják.

 • Rina barátai unatkoznak, ha ő áll, mint a víz a taro leveleken.

  Magyarázat: A szeszélyes hozzáállás olyan, mint a víz a taro levélen.

5. Hyperbole Majas

A hiperbolikus nyelv olyan beszédfigura, amely valamit túlzással fejez ki, néha az összehasonlításnak nincs értelme. Példa:

 • Apám éjjel-nappal keményen dolgozott anélkül, hogy odafigyelt volna a saját egészségére.

  Magyarázat: a kemény munka azt jelenti, hogy keményen kell dolgozni

 • Éneklő hangja elpusztította az egész világot.

  Magyarázat: A hang olyan rossz, hogy tönkreteszi az egész világot

6. Eufemizmus nyelv

Az eufemisztikus nyelv olyan beszédalak, amely udvarias szavakat vagy finomabb megfelelőjét használja az etikátlan szavak helyettesítésére. Példa:

 • A fogyatékossággal élő betegek továbbra is részt vehetnek előadásokon, speciális előadók segítségével.

  Magyarázat: a diffable szó a letiltott szó helyettesítésére szolgál.

 • A siketek hozzáférhetnek az egyetemi könyvtár szolgáltatásaihoz.

  Magyarázat: A siketek szót a siketek helyettesítik.

A nyelv stílusa (beszédalak) Vita

A vita egy olyan beszédfigura, amely a valós tényekkel ellentétben figuratív szavakat használ.

Olvassa el még: A játékos szabályok szabályai a futballjátékokban

Az ellentmondás nyelve továbbfejleszthető a következő ábrákká:

1. Paradox nyelv

A paradox nyelv a beszéd alakja, amely összehasonlítja a valós helyzetet annak ellentétével. Példa:

 • Lila magányosnak érzi magát a tömegben.

  Magyarázat: a magány a tömegekkel szemben

 • A teste kicsi, de nagyon erős

  Magyarázat: a kis test fordítottan arányos az erővel

2. Litóták beszédfigurája

A litoták nyelvét használják megalázásra, annak ellenére, hogy a valós helyzet jobb, mint amit kifejeznek. Példa

 • Bármikor elmegy Bogorba, remélem, megáll a kunyhónk mellett.

  Magyarázat: A kérdéses kunyhó csodálatos ház

 • Élvezze ezt a mulatságos ételt!

  Magyarázat: A minimális étel itt köret, étel és zöldség teljes étele.

3. A nyelv ellentéte

A nyelv ellentéte olyan alak, amely egymással ellentétes szavakat ötvöz. Példa:

 • A jó rossz tetteket egyszer megjutalmazzák.

  Magyarázat: A jó és a rossz szavak ellentmondásosak, és egymásba kerülnek

 • Soha ne ítélj el valakit csak azért, hogy helyesen vagy rosszul cselekedjen.

  Magyarázat: igaz és hamis szavak, amelyek ellentmondásosak, és eggyé állnak

Szatirikus nyelvstílus (beszéd ábra)

A szatíra nyelve olyan beszédfigura, amely átvitt szóval fejezi ki a szatíra valaminek vagy valakinek.

beszédfigurája vagy szatíra nyelvstílusa

A szatíra nyelv továbbfejleszthető a következő ábrákká:

1. Irónia beszédfigurája

Az irónia olyan beszédfigura, amely a tényekkel ellentétes kifejezéseket használ, általában úgy tűnik, hogy ez az alak dicséretet ad, de valójában inszinuáció. Példa:

 • Nagyon szorgalmas, csak tizenkettőként ébredj fel.

  Magyarázat: Nyilván délután 12 óra, de a szorgalmas szóval fejezik ki

 • Hány napig nem zuhanyoztál? Hogy lehet, hogy a tested olyan illatos.

  Magyarázat: Nem zuhanyozott, de a teste nagyon illatos volt, annak ellenére, hogy nem zuhanyzott, rossz illata volt

2. Cinizmusnyelv

A cinizmus a beszéd alakja, amely szatírát közvetít közvetlenül a kérdéses tárgyra. Példa:

 • Támogatóitok olyan szagúak, mintha nem lettek volna mosva.

  Magyarázat: Közvetlenül leírja a valós helyzetet

 • A teste olyan kövér, mint aki túl van táplálva.

  Magyarázat: Közvetlenül leírja a valós helyzetet

3. Szarkazmás Majas

A szarkazmus nyelv olyan szatirikus alak, amely kemény kifejezéseket vagy szavakat használ. Ennek a beszédfigurának a használata ronthatja azok érzéseit, akik hallották. Példa:

 • Menj innen! Te csak társadalmi szemét vagy, amelyet ki kell irtani e föld színéről.

  Magyarázat: A nyilvános szemét használata szarkasztikus szó egy rendkívül ostoba ember leírására.

 • Te tényleg garnélarák agy vagy!

  Magyarázat: A garnélarák agya szarkasztikus szó nagyon hülye embert ír le.

Nyelvi stílus (beszéd ábra) megerősítés

A vita egy olyan beszédfigura, amely figuratív szavakkal növeli az olvasó befolyását annak érdekében, hogy megegyezzen egy megszólalással vagy eseménnyel.

Olvassa el még: Végrehajtás - jelentés, megértés és magyarázat a nyelv stílusa vagy a beszéd megerősítésének alakja

Az állításnyelv továbbfejleszthető a következő ábrákká:

1. Pleonasme nyelvstílus vagy beszédfigura

A pleonazm egy olyan beszédfigura, amely ugyanazt az értelmes szót használja valaminek a hangsúlyozására. példa:

 • Jöjjön előre, hogy az emberek láthassák a teljesítményét.

 • Engedje le a kezét, miután megválaszolta a tanár által feltett kérdéseket.

2. Ismétlési osztály

Az ismétlő nyelv a beszéd alakja, amely ismételt szavakat használ egy mondatban. példa:

 • Ő az oka, ő a romboló, ő tette ezt a doboztörést.

 • Jobb akarok lenni, büszkévé akarom tenni a szüleimet, boldoggá akarom tenni őket.

3. Az ima csúcspontja

A Climax egy beszédfigura, amelyet az ötletek rendezéséhez használnak a legalacsonyabbtól a legmagasabbig. Példa:

 • A csecsemőknek, a kisgyermekeknek, a serdülőknek, a felnőtteknek és a szülőknek most nemzeti személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük.

 • Nincs is több száz rúpiám, nemhogy ezer, millió, milliárd, billió.

4. Anticlimax beszédalak

A csúcsértékkel ellentétben. Az Anticlimax a beszédszekvenálás ötleteinek alakja magasról alacsonyra. Példa:

 • Most az aszály egyenletesen érinti az összes várost, falut és hegyet.

 • Nem beszélve arról, hogy egymillió rúpia, százezer rúpia, tízezer rúpia és még száz rúpia sincs.

Így a beszéd alakjáról vagy a nyelvi stílusról folytatott vita, példák és vita, remélhetőleg ez hasznos.

Legutóbbi hozzászólások