9 példa rövid előadási szövegekre (különféle témák): türelem, hála, halál stb.

rövid előadásszöveg

A következő rövid előadás szövege rövid előadások gyűjteményét tartalmazza a türelemről, a háláról, a tanulásról, a hajlandóságról és még sok minden másról, amelyek referenciaként használhatók egy jó előadás elkészítéséhez.


A közösségben az előadások megszokott dolog, amellyel gyakran találkoznak. Mind a pénteki imák, az ünnepi imák prédikációja, mind egyes események fogadása.

Az előadó az, akire a közönség bízott abban, hogy előadás formájában beszédet tart a nagyközönség számára. A prédikáció témája valláson, társadalomon és akadémikusonként is változik.

Íme néhány példa olyan előadási szövegekre, amelyek ajánlásokként használhatók előadási szövegek készítéséhez.

A türelemről szóló rövid előadás szövege

Rövid előadásszöveg

A türelem olyan cselekedet, amelyet nehéz önmagára alkalmazni. A türelem felismerésének megtanulásával azonban képezhetjük magunkat arra, hogy jobban tudjunk értelmezni és levonni a türelem próbáját.

Az alábbiakban bemutatunk egy rövid előadást a türelemről.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Előkelő vendégek,

Allah SWT mindig azt akarja, hogy népe türelmes és kecses legyen mindenben. Maga a türelem egy arab kölcsönszó, ami visszafogást jelent. A beteg viselkedését könnyű lesz alkalmazni, ha megérti a türelem gyakorlásából nyert jelentést és bölcsességet. Ezért kezdje el korán, hogy megszokja a türelem alkalmazását a mindennapi életben.

A beteg viselkedését úgy lehet alkalmazni, hogy rájönünk, hogy a világ élete elválaszthatatlan a különféle próbáktól. De lényegében Isten kipróbálja népét, hogy türelmesen át tudnak-e esni egy próbán vagy sem. Ehhez cselekedjünk türelmesen, miközben továbbra is lehetőséget kapunk arra, hogy a világban éljünk.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabaarakatuh.

Rövid előadás szövege a háláról

Rövid előadásszöveg

A hála kifejezi a hálát valamiért, amit elértek. A vallási tevékenység során gyakran arra ösztönöznek minket, hogy minden alkalom alkalmával hálásak legyünk mindenért, amit kaptunk.

Az alábbiakban egy példa a háláról szóló rövid előadás szövegére.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Hölgyeim és Uraim,

Ebből az alkalomból egy rövid tudományos tanácsot fogok megvitatni a hálával kapcsolatban. Szerencsére a gyakorlatban sokféle dimenzióval és színnel rendelkezik. Az iszlámban a hálának fontos szerepe van a szívből fakadó cselekedetek szabályozásában.

Ha meg akarjuk nézni a káosz jelenségét, amely e kor végén bekövetkezik, akkor azt találjuk, hogy ennek a káosznak az egyik kiváltó oka a hála hiánya, amelyet az emberek tartanak, és nem emlékszik a halálra. Az igazi hála biztosan jó és helyes viselkedést fog szülni.

Allah azt mondja a hálaadás kötelezettségéről a Szúra Al-Baqarah 152. és 172. versében, ez ilyesmit jelent:

Akkor emlékezz rám, rád is emlékezni fogok. Hálás nekem és ne tagadd "

Az egyetlen versben Allah azt mondja, ami azt jelenti:

"Ó, te, aki hiszel! Egyél abból a jó táplálékból, amelyet adunk neked és hálásnak lenni Allahnak, ha csak imádod őt "

A fenti két vers egyértelműen arra utasít bennünket, hogy legyünk hálásak azért, amit Allah ad.

Ettől eltekintve Rasulullah SAW azt mondta: "" Elképesztő, hogy egy hívő ügyei, minden ügye jó neki. Ez csak hívő embernél található meg. Ha örömet talál, hálás, akkor ez jó neki. Másrészt, ha baj van, türelmes, tehát ez neki is jó. " (HR. Muzulmán)

Egy másik versében Szúra An-Nisa 'és Ibrahim Allah is azt mondja, ami azt jelenti:

„Allah nem kínoz meg, ha hálás vagy és van hited. Allah pedig hálás, mindentudó "

Az Ibrahim levélben ez így hangzik:

"És ne feledd, amikor istened kijelenti:" Bizony, ha hálás vagy, bizonyosan hozzáteszek neked (szívességet), de ha tagadod (szívességem), akkor bizony nagyon súlyos lesz a büntetésem "

A fenti két Korán-érv alapján egyértelmű számunkra a tanulságok, nevezetesen, hogy mindig hálásak legyünk minden helyzetben, amely ránk esik. Ne legyünk azok között, akik tagadják a szívességeket, hogy Allah büntetést kapjon.

Úgy gondolom, hogy elég befejezni a rövid hálaadással kapcsolatos tudományos gyűlést, remélhetőleg életünk minden területén gyakorolhatjuk ezt a hálát. Ámen

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Rövid előadásszöveg az igényes tudásról

Rövid előadásszöveg

Természetes, hogy az embereket, mint tökéletes teremtményeket ésszel, szokták tanulmányozni. Tudással felvértezve az emberi élet jobb lesz.

Az alábbiakban bemutatunk egy rövid előadásszöveget az ismeretek keresésének fontosságáról.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah, mindannyiunknak továbbra is fizikai egészséget nyújt Allah SWT, hogy mindannyian összegyűlhessünk ezen az eseményen. Az imák és az üdvözlet nem kerülhető el, mutassuk be Muhammad SAW nagy próféta urunknak. Remélhetőleg mindannyian megkapjuk a közbenjárást a yaumil végén. Ámen.

Hölgyeim és Uraim,

A tudomány megértést ad számunkra a tudás megszerzésének fontosságáról, amint Allah példája az első kinyilatkoztatott szó révén megadatott. Hogy Allah olvasásra tanította Mohamed prófétát.

Ezenkívül az Al Mujadalah levélben a 11. vers magyarázza a tudást tanulók helyzetét. Allah felmagasztalja a hozzáértő embereket.

Tudás nélkül az ember vak lesz a körülötte lévőekkel szemben. Ezért ne fáradjon a lehető legmagasabban tanulni.

Ezt mondtam, ha valami tévedés mond valamit, akkor elnézést kérek.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Előadás a szabad egyesületről

A közösségben nagyon tombol a szabad egyesülés. Ha nem körültekintően választja ki környezetét, az valóban negatívan befolyásolhatja személyes fejlődését.

Olvassa el még: Ima a túlvilág megmentéséért: Olvasmányok, latin és annak fordítása

Az alábbiakban bemutatunk egy rövid előadási szöveget az ígéretiségről, amelyet akkor lehet eladni, ha egy témát akarunk közvetíteni a hajlandósággal kapcsolatban.

Béke legyen, Allah irgalma és áldásai

Alhamdulillah, azért mondom Allah SWT-nek, mert áldást kaptam arra, hogy összegyűlhessek ebben a teremben. Nem felejtem el elmondani imáimat Mohamed SAW próféta urához, mert ez mindannyiunkat a sötét korokból a jelenbe emelt.

Engedje meg, hogy megosszam egy kis tudást a hajlandóságról. A szabad egyesülés mára nagyon nyugtalanító dologgá vált a társadalomban. Ezzel az esettel a szülők kötelesek ismét szorosan felügyelni a gyermekeket. Általában a legtöbb szülő csak otthon felügyeli gyermekeit.

Meg kell azonban jegyezni, hogy minél érettebb a gyermek, annál nagyobb felügyeletet kell végezni. Különösen, ha gyermekének kezdett tetszeni az ellenkező nem. Ez mind a gyermekek, mind Ön, mint szülők javát szolgálja. Bizonyára nem akarja, és ne hagyja, hogy azok a gyerekek, akiket Allah SWT bízott meg, még csak ne is vegyenek részt a hittérítésben.

Ezért ezen a találkozón az a szándékunk, hogy mindannyiunkat és családtagjainkat távol tartsuk magunktól a kecsegtető világtól. Minden nap útmutatást és szülői felügyeletet kell biztosítani a gyermekek számára. Ez a mai előadás, többé-kevésbé elnézést kérek. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Előadás a halálról

A halál olyan esemény, amelyet minden élőlénynek át kell élnie. A halálra való emlékezés még jobban tudatosítja bennünket, hogy a végén mi is megtapasztaljuk a halált.

Az alábbiakban egy példát mutatunk be egy rövid előadásról a halálról.

Béke legyen, Allah irgalma és áldásai

Allah SWT mindig odaadja szívességét és ajándékát népének. Mindig hálásnak kell lennie ezekért a kedvezményekért bármikor és bárhol. A mai alkalomból engedje meg, hogy mondjak néhány szót a halálról.

Az Al Koránban Surah Ali Imran 185. versében fejtették ki. Ebben a versben világos, hogy hol következik a halál minden embernél, aki a világon él. Az idővel kapcsolatban egyetlen ember sem tudja, mikor kezdődik a halála. Emlékezzetek testvéreimre, az élet ezen a világon csak ideiglenes.

Kezdje el ápolni a jóságot és a gyakorlást a továbbiakban. Ez azért van, mert a jó cselekedeteken kívül semmi sem segíthet önmagunkon. Allah SWT felkészítette az eget az emberek számára, akik mindig jót tesznek. De Allah SWT pokolba kerül azoknak az embereknek, akik gondatlanul élnek a földi életükben.

Ezért soha ne legyen önelégült azokkal a feltételekkel, amelyek ebben a halandó világban léteznek. Csak ideiglenesek, és Allah bármikor elveszi őket. Ez az egyetlen magyarázat a halálra tőlem. Mindannyiunkat mindig megvédjünk a pokol tüzétől. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Rövid előadás szövege az Ikhlasról

rövid előadásszöveg

Az őszinteség olyan gyakorlat, amelyet úgy hajtanak végre, hogy semmit sem várnak cserébe. A mindennapi életünkben vallásként meg kell tanulnunk őszintének lenni valamiben.

Az alábbiakban bemutatunk egy rövid előadásszöveget az őszinteségről.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah, köszönetet mondunk Allah SWT-nek, amiért eddig egészséget kaptak. Ne felejtsd el elmondani Sholawat Mohamed SAW prófétának.

Hölgyeim és uraim, ebben a vitában elmagyarázom az őszinteséget. Abban az értelemben, ahogy általában tudjuk, az őszinte értelmezhető úgy, hogy segítséget nyújtunk, de a legkisebb jutalomra sem számítunk. De ha a vallásban az őszinte mindent jelent, ami Allah SWT miatt történik, anélkül, hogy dicséretet vagy jámbornak tűnne.

Az őszinteséget kizárólag Allah SWT miatt alkalmazhatja. Amikor őszinteséget hajt végre a szívében. Ezután Allah jutalmat ad neked jutalom formájában később. Ez már a QS-ben van. Al-Bayyinah 5. vers. Alapvetően semmilyen módszerrel nem mérhető az őszinte.

Azonban minél hajlandóbbak vagyunk valamire, annál nagyobb lesz a jutalom. Az őszinteségnek nagyon fontos szerepe lesz az életben is. Ez azért van, mert ha valamit erőszakosan cselekszünk, akkor Allah SWT nem írja le a jótékonyságot őszinte magatartásnak.

Miután megértettük, mennyire fontos az őszinteség, gyakoroljuk, hogyan kell valamit tenni az őszinteség alapján. Ez az előadásom. Köszönöm. Wassalamualaikum wr. Wb.

Rövid előadás az imáról

rövid előadásszöveg

Muszlimként természetes, hogy az ima az istentisztelet napi gyakorlata. Az imádság szerepel az iszlám oszlopaiban, amely a muszlimok egyik kötelező gyakorlata.

Olvassa el még: Eid al-Adha és Eid al-Fitr (FULL) imák: A szándékok, imák és irányelvek olvasása

Az alábbiakban bemutatunk egy rövid imádságos előadásszöveget.

Béke legyen, Allah irgalma és áldásai

Allah SWT mindig odaadja szívességét és ajándékát népének. Mindig hálásnak kell lennie ezekért a kedvezményekért bármikor és bárhol. A mai alkalomból engedje meg, hogy mondjak néhány szót a halálról.

A gyülekezet és a közönség, akiket Allah SWT szeret. Ez alkalomból áttekintek egy kicsit az imáról. Az ima az iszlám legfontosabb része. Tehát arra lehet következtetni, hogy az ima az iszlám erőssége.

Nem csak, hogy az ima olyan kötelezettség, amelyet a muszlimoknak teljesíteniük kell. Magában az imában mélyebb értelem van, mint egy muszlim kötelezettség. Még az ima is bizonyítja az Allah SWT-be vetett hitét. Tehát elmondható, hogy a muszlimok megkülönböztetésében, nevezetesen az imáikban.

Mielőtt befejeznénk ezt a találkozót, imádkozzunk együtt, hogy bekerüljünk azok közé az emberek osztályába, akik nem hanyagolják el az imát. Elég a kötelező imáról szóló előadásokból, amelyeket átadok. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Előadás a harmóniáról

A társadalmi életben a harmónia fontos tényező a harmonikus kapcsolat kiépítésében. A harmonikus közösség mindig kéz a kézben dolgozik az egészséges közösségi környezet megteremtésében.

Az alábbiakban bemutatunk egy rövid előadásszöveget a harmóniáról.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah, köszönetet mondunk Allah SWT-nek, amiért eddig egészséget kaptak. Nem felejtem el elmondani imáimat Mohamed SAW próféta urához, mert ez mindannyiunkat a sötét korokból a jelenbe emelt.

Minden embernek, mint társas lénynek mindig szüksége van mások segítségére. Nincs olyan, hogy valaki képes egyedül élni a környezetében. Bizonyára lesz más beavatkozás is az életében.

Ezért mindig jót kell tennie és segítenie kell az emberek között. Ennek célja, hogy harmonikus természetet teremtsen embertársai között. Ezt a harmóniát a ház körüli rokonokkal, barátokkal és szomszédokkal is megvalósítják. Így harmónia lesz, és csak félreértés miatt nem lesz könnyen megosztható.

Elég a kötelező imáról szóló előadásokból, amelyeket átadok. Sajnáljuk, ha van olyan mondat, amely nem tetszik a szívednek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Előadás a párkeresésről

Természetes, ha az emberek párban vannak. Párügyben nem akárki fogadja el, kivel lesz párja, és végül férjhez megy.

Az alábbiakban bemutatunk egy rövid előadásszöveget a mérkőzés témájáról.

Béke legyen, Allah irgalma és áldásai

Allah SWT mindig odaadja szívességét és ajándékát népének. Mindig hálásnak kell lennie ezekért a kedvezményekért bármikor és bárhol. A mai alkalomból engedje meg, hogy mondjak egy-két szót a párról.

A mai találkozón megbeszéljük a párkeresést. Mint már tudjuk, hogy Allah SWT mérkőzést rendezett. A meccs még mindig rejtély, még az esküvő napján sem feltétlenül tudjuk, hogy az a személy, akivel feleségül veszünk, a lelki társunk vagy a számunkra létrehozott személy.

A lélektárs úgy határozható meg, mint egy élettárs, aki tükrözi önmagát. Három dolog képezi azt az alapot, hogy ez a személy méltó arra, hogy társ legyen. Először válasszon valakit, aki elnéző, ha hibázunk, pedig nagyon nehéz jó partnert találni.

Másodszor válasszon olyan embereket, akik tolerálni tudják és elfogadják minden hiányosságunkat. Mert alapvetően mindenki nem tökéletes, mert minden kiegészítő. Harmadszor, válassza ki azokat, akik motiválni tudnak minket, mert az élet kereke továbbra is forog, és jobb irányba ösztönözhet minket.

Tehát az a következtetés vonható le ebből a témából, hogy olyan társat kell választanunk, aki jobb irányba terelhet minket, és arra ösztönözhet minket, hogy jók legyünk, és imádjuk Allah SWT-t. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő társat, és nemes karakterünk legyen.

Ez a mai vitánk. Annyi előadás ma, amit el tudok tartani.

Wassalamualaikum wr. Wb.


Ez néhány olyan rövid előadásszöveg, amely alkalmazható előadás tartásakor. Hasznos lehet!

Legutóbbi hozzászólások