11 Példák a javaslatok hátterére, jelentések, tézisek, dolgozatok

Minta javaslat háttere

A javaslat hátterének példái a javaslat, a jelentés, a szakdolgozat és a dokumentum hátteréből állnak. Bemutatták a készítés eljárásával és teljes magyarázatával.


Általánosságban elmondható, hogy egy tudományos mű írásszerkezete eltér a többi írott műtől. Az egyik megkülönböztető rész a háttér.

A háttérrész több témakör gyűjteménye, amely elmondja, mi áll a szerző mögött a mű megírásakor.

Ettől eltekintve a háttér gyakran szerepel olyan fontos dokumentumokban, mint például a tevékenységre vonatkozó javaslatok. Ezért megvitatjuk, hogyan kell helyesen és helyesen írni a hátteret.

Minta javaslat háttere

A háttér meghatározása

"A háttér olyasmi, amely megalapozza azt, amit a szerző át fog adni egy műben."

Általában a háttér egy tudományos munka elejére kerül. Ez azért van, hogy az olvasók először megértsék a szerző szándékának és céljának első leírását.

Töltse ki a háttérben

A hátteret általában megelőzik a környezet problémái, így a záró részben a szerző elmagyarázza ezekre a problémákra a megoldásokat.

Általánosságban elmondható, hogy a háttér a következő három dolgot tartalmazza:

  1. Tényállapotok, ahol az író elmondja a problémát, amelyet meg kell oldani.
  2. Ideális feltételek, vagy a szerző által kívánt feltételek.
  3. Megoldás, a probléma megoldásának rövid magyarázata formájában a szerző szerint.

Tippek a háttér létrehozásához

Minta javaslat háttere

A fenti magyarázat elolvasása után természetesen elkészíthetünk egy hátteret egy papírhoz. Íme néhány tipp a háttér létrehozásának megkönnyítésére:

1. A probléma megfigyelése

A háttér elkészítésekor körül kell néznünk körülöttünk, és meg kell találnunk, milyen aggodalmak vannak a cikk témájában.

2. A probléma azonosítása

Meglévő probléma megtalálása után a következő lépés a probléma azonosítása. Az azonosítás célja egyértelműen azonosítani a problémát, amely az érintett egyéntől vagy csoporttól kezdve, a területet vagy akár a problémával kapcsolatos egyéb kérdéseket is magában foglalja.

3. Problémaelemzés

A probléma további elemzése után a következő lépés a probléma elemzése. Ezután az ismert eredetű problémákat mélyebben tanulmányozzák, hogy megoldást találjanak ezekre a problémákra.

4. Záró megoldások

A meglévő problémák elemzése után következtetéseket kell levonni arról, hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani. Ezután röviden ismertetjük a megoldást, valamint a megoldás megvalósításának várható eredményeit.

Példa a javaslat hátterére

Példa a pályázati háttérre 1

1.Háttér

Spirulina sp. egy széles körben elterjedt mikroalga, amely számos környezetben megtalálható, mind a sós, mind a tengeri és az édesvizekben (Ciferri, 1983). A spirullina termesztése ma különféle előnyökre irányul, többek között vérszegénység kezelésére, mivel a spirulina magas szintű A-provitamint tartalmaz, amely gazdag ß-karotin-forrás, a B12-vitamin. Spirulina sp. káliumot, fehérjetartalmat is tartalmaz Gamma-linolénsav (GLA) magas (Tokusoglu és Uunal, 2006), valamint a B1, B2, B12 és C vitamin (barna) et al., 1997), ezért nagyon jó, ha takarmányként vagy élelmiszer- és gyógyszer-összetevőként használják, és a spirulina kozmetikai összetevőként is használható.

A sejtek termelékenysége Spirulina sp. a közegtényezők nyolc fő összetevője befolyásolja, ideértve a fényintenzitást, a hőmérsékletet, az oltás méretét, az oldott szilárd anyag töltését, a sótartalmat, a makro- és mikroelemek rendelkezésre állását (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca és Fe , Zn, Cu, Ni, Co és W) (Sanchez et al., 2008).

Mikroelemekre van szükség a Spirulina sp. közöttük vannak a Fe, Cu és Zn elemek. Fe elemre van szükség a növények számára a klorofill, a citokróm enzimek komponenseinek, a peroxidáz és a kataláz képződéséhez, ha a spirulina sp. a Fe elem hiánya klorózist (klorofill hiányát) tapasztal. Zn elemre van szükség a triptofán szintéziséhez, enzimaktivátorhoz, és szabályozza a kloroplasztok és a keményítő képződését, amikor a spirulina sp. a Zn elemek hiánya klorózist eredményez, és a spirulina színe elsápad.

Maga a Fe és Zn ionok képződéséhez víz elektrolízissel nyerhető. A víz elektrolízise a vízvegyületek (H2O) oxigéngá válik (O2) és hidrogéngáz (H2) a vízen áthaladó elektromos áram alkalmazásával (Achmad, 1992). Gáz H2 környezetbarát jellege miatt nagyon potenciálisan használható energiaforrásként (Bari és Esmaeil, 2010). Fe és Zn elektródákkal Fe2 + és Zn2 + ionokat kapunk.

Példa a 2. pályázati háttérre

1.1. Háttér

A nanoanyag-technológia a 19. században fejlődött ki, és a technológia még mindig gyorsan fejlődik (Nurhasanah 2012). Ez a technológia nanométereket vagy egymilliárd métert (0,0000001) m használó anyagot használ fel egy eszköz vagy rendszer teljesítményének javítása érdekében (Y Xia, 2003). A nanoszkálán olyan egyedi kvantumjelenségek jelennek meg, mint például az inert anyagként ismert platinafém, amely a nanoszkálán katalitikus anyaggá válik, és stabil anyagok, például alumínium, gyúlékonysá válnak, és a nanoszkálán vezetővé válnak a szigetelőanyagok (Karna, 2010).

A nanoméretű volfrám-oxid vegyületek egyedülálló tulajdonságokkal bírnak, amelyek fotokatalizátorként, félvezetőként és napelemként használhatók (Asim, 2009). A volfrám-oxid viszonylag alacsony sávrés-energiával rendelkezik, 2,7-2,8 eV között (Morales és mtsai, 2008). Ezáltal a volfrám-oxid érzékennyé válik a látható fény spektrumára, és a látható fény spektrumában meglehetősen jó a fényelnyelés. (Purwanto et al., 2010).

A volfrám-oxid-vegyületek számos módszerrel szintetizálhatók, ideértve a szol-gélt, a lángsegített permetezéses szárítást és a lángsegített permetezéses pirolízist (Takao, 2002). A leggyakrabban lángpótlásos pirolízis-módszert alkalmazzák. Az alacsony költség mellett a nanorészecskék homogenitása meglehetősen jó, és nagy termelési mennyiségben használható (Thomas, 2010). Ez a módszer aeroszolos eljárást alkalmaz, ahol a részecskéket a gázban szuszpendálják, így a képződött részecskék nagyon kicsiek (Strobel, 2007).

Purwanto és munkatársai által végzett kutatás alapján. 2015 azt mutatja, hogy a 0,02 M ammónium-paratung-állam által 33% -os etanol-oldószerben, 500 ml-ben képződött volfrám-oxid eredményei átlagosan 10 mikrométer méretű volfrám-oxid részecskéket képeznek. Az ammónium-paratungstate egyéb koncentrációiban képződött volfrám-oxid-részecskék adatait azonban nem soroljuk fel, ezért további kutatásokra van szükség a volfrám-oxid nanorészecskék szintézisének több koncentrációváltozásából képződött volfrám-oxid eredményeinek lángsegített permetezési pirolízissel történő meghatározásához.

3. példa

Háttér

Az átviteli vonalon, különösen a rádiófrekvenciás (RF) jelátvitelnél a reflexiós együttható az egyik alapvető paraméter [1]. A reflexiós együtthatót mindig figyelembe vesszük az elektromágneses hullámok nagyságának mérésében, mint például az RF teljesítmény, a csillapítás és az antenna hatékonysága. A reflexiós együttható mérése jelentős folyamat az RF csatlakozók és kábelek számára annak minőségének meghatározásában.

A jelgenerátor forrás által generált RF jelet a vevő eszközre (vevőre) küldi. Az RF jelet a vevő jól elnyeli, ha az átviteli vonal és a vevő között impedancia illeszkedik. Ezzel szemben, ha az adó- és vevővezetékeknek nincs tökéletes impedancia-egyezésük, akkor a jel egy része visszaverődik a forrás felé. Gyakran találnak visszavert RF jelet. A visszavert jel mennyiségét a reflexiós együtthatóban fejezzük ki. Minél nagyobb a reflexiós együttható értéke, annál nagyobb lesz a visszavert jel. A nagy jelvisszaverődés károsíthatja az RF jelforrásokat, például a jelgenerátorokat.

Olvassa el még: Kingdom Plantae (Növények): Jellemzők, típusok és példák [FULL]

A működési költségek hosszú távú minimalizálása érdekében hatékonyságra van szükség az RF jelek továbbításának folyamatában, különösen a telekommunikációs iparban. Ennek egyik módja az, ha megakadályozzuk a jelvesztést vagy a jel visszavert visszajutását a forrásba. Ha a visszavert jel nagyon nagy, károsíthatja a jelforrást. Az egyik megelőző intézkedés a károsodás bekövetkezte előtt egy eszköz reflexiós együtthatójának mérése annak kiderítésére, hogy a jel mennyire fog visszaverődni a forráshoz. Így a távközlési berendezések tesztelésére van szükség annak minőségének biztosításához. Ezt a tesztet úgy lehet elvégezni, hogy megmérjük az adó- és vevőeszközök, például a teljesítményérzékelők reflexiós együtthatóját. A kis visszaverési együtthatóval rendelkező készülék hatékony és eredményes átviteli folyamatot eredményez. Ezért a LIPI Metrológiai Kutatóközpont, mint az Országos Metrológiai Intézet (NMI), reflexiós együttható mérőrendszert épített ki az RF jelkészülékek számára. A reflexiós együttható mérése 10 MHz és 3 GHz közötti frekvenciatartományban történik, a fenti céloknak megfelelően. Ezzel a rendszerrel remélhetőleg szolgáltatásokat tud nyújtani a reflexiós együttható méréséhez az érintett felek számára.

Példa a pályázati háttérre 4

Háttér

Az elektromos áramelosztó rendszer egy széles rendszer, amely összeköti az egyik pontot a másikkal, így nagyon érzékeny a zavarokra, amelyeket általában rövidzárlat és földzavar okoz. Ezek a zavarok jelentős feszültségesést okozhatnak, csökkenthetik a rendszer stabilitását, veszélyeztethetik az emberek életét és károsíthatják az elektronikus berendezéseket. Tehát szükségünk van egy földelő rendszerre a berendezéshez.

A földelő rendszerben minél kisebb a földelési ellenállás értéke, annál nagyobb az áramáramlás képessége a földre, hogy a hibaáram ne áramoljon és ne károsítsa a berendezést, ez azt jelenti, hogy jobb a földelő rendszer. Az ideális földelés ellenállási értéke közel nulla.

Olyan helyek, ahol a talaj ellenállása elég magas, sziklás és sűrű talajviszonyok esetén lehetetlen lehet a földelő rendszer impedanciájának csökkentését függőleges rúd-földeléssel csökkenteni. Lehetséges megoldás az, hogy speciális kezelést végeznek a földelési ellenállás értékének javítása érdekében . Ebben a tézisben a talajkezelést kókuszhéj-faszén alkalmazásával hajtjuk végre a legkisebb talajellenállási érték elérése érdekében, mivel általában a szén ellenállása alacsonyabb, mint a talajellenállása.

Példa a pályázati háttérre 5

Háttér

A kenőolaj / olaj használata befolyásolja a motor teljesítményét, mivel az olaj súrlódáscsillapítóként működik a motor alkatrészei között, ami kopást okozhat a motoron. A viszkozitás az olaj fizikai tulajdonsága, amely a mozgás sebességét vagy a kenőanyag áramlási ellenállását jelzi [1]. Az olaj molekulái nem polárosak [2]. Egy nem poláris molekula, amely külső elektromos mezőnek van kitéve, részleges töltést indukál, nagy dipólus momentumot eredményez, és iránya arányos a külső elektromos térrel [3].

Minden anyag elektromos tulajdonságainak egyedi értéke van, és a nagyságát az anyag belső körülményei, például az anyag összetétele, víztartalma, molekuláris kötései és egyéb belső körülmények határozzák meg [4]. Az elektromos tulajdonságok mérésével meghatározható az anyag állapota és állapota, meghatározható az anyag minősége, a szárítási folyamat és a nedvességtartalom roncsolásmentesen mérhető [5].

Az olaj elektromos tulajdonságainak mérését Putra (2013) [6] végezte el, nevezetesen a kapacitás mérését egy párhuzamos kondenzátorlemez használatával az olaj minőségi érzékelőjének elkészítéséhez. Ezért a kapacitás és a dielektromos állandó mérése dielektromos módszerrel vagy párhuzamos lemez segítségével alacsony frekvenciákon és viszkozitásváltozásokon. Ezt a mérést várhatóan előzetes tanulmányként használják a viszkozitás dielektromos módszerrel történő mérésére.

A tanulmány célja meghatározni a dielektromos módszer alkalmazását az olaj kapacitási értékének és dielektromos állandójának mérésére, valamint az olaj kapacitásának és dielektromos állandóinak mérésére a frekvencia és viszkozitás változásának függvényében.

Példa a pályázati háttérre 6

Háttér

A szupravezetés olyan anyag, amely nagy mennyiségű elektromos áramot képes teljesen vezetni, ellenállás nélkül. Így a szupravezető anyag huzalból képezhető, amelyet nagy mágneses mező létrehozására használnak anélkül, hogy fűtőhatást tapasztalna.

Egy nagy mágneses tér segítségével nehéz terheket lehet felemelni a mágneses pólusok hasonlósága révén, így kerekek használata nélkül lebegő vonat felépítésére használható. Kerék súrlódása nélkül a vonat mint közlekedési eszköz gyorsan mozoghat és kevés energiát igényel. Összefüggés van az erős mágneses tér és a szupravezető anyagok magas kritikus hőmérséklete (Tc) között, ahol magas kritikus hőmérséklet mellett könnyebb lesz 2 erős mágneses mező létrehozásához.

A szupravezető struktúrák síkbeli súlykülönbségen (PWD) alapuló képződése növelheti a szupravezető anyagok kritikus hőmérsékletét (Eck, J.S., 2005). Az egyéb szupravezető anyagok előnyei közé tartoznak az adattárolók, a feszültségstabilizátorok, a gyors számítógépek, az energiatakarékosok, a fúziós atomreaktorokban található nagy mágneses tér-generátorok és a SQUID szuperérzékeny mágneses tér-érzékelők.

A nagy Tc szupravezető rendszerek általában többkomponensű vegyületek, amelyek számos különböző szerkezeti fázissal és összetett kristályszerkezettel rendelkeznek. A Pb2Ba2Ca2Cu3O9 rendszer szintén egy kerámia-oxid vegyület, amelynek többrétegű szerkezete van, jellegzetes CuO2 rétegbeillesztéssel. A szupravezető szerkezet és a kritikus hőmérséklet között összefüggés van (Frello, T., 2000), így a szerkezetek kialakulása A Planar Weight Disparity (PWD) alapján a szupravezetők kritikus hőmérsékletének növelése a célja (Barrera, EW et al., 2006). A Pb2Ba2Ca2Cu3O9 rendszer többkomponensű vegyületként több összetevőt igényel anyagként, hogy összetett szerkezeti rétegeket képezzen .

7. példa

Háttér

A rák kezelésének egyik módja a sugárzás használata. Cobalt-60 (Co-60) funkciót alkalmazó külső sugárterápiás eszközök a rákterápiában azáltal, hogy gamma-sugárzást (γ) biztosítanak a Co-60-ból. A gammasugárzás a test egyes részeire irányul, így elpusztíthatja a rákos sejteket, de kevésbé valószínű, hogy egészséges testsejteket ér el [1]. Ebben a cikkben az elkészítendő terv a sugárterápiás repülőgép helyiségében lévő beton falainak vastagsága, 8000 Ci aktivitású Co-60 izotópforrás felhasználásával, amelyet a kórház helyiségében terveznek elhelyezni . A Co-60 izotóp forrása a Gantry-ban található, amelyet sugárzás árnyékolással védenek, és a szöget 00 és 3600 között állíthatjuk be [1], így a rákos sejtek különböző irányokból pontosan besugározhatók. Az expozíció pillanatában érvényes biztonsági szempontok teljesítése érdekében annak a helyiségnek, ahol a sugárterápiás repülőgép található, meg kell felelnie a vonatkozó biztonsági követelményeknek, ahol az elválasztó fal sugárzási pajzsként működik. A falak betonból készülnek.

Olvassa el még: A Flora elterjedése a világban (teljes) és a magyarázat

A sugárbiztonsági rendelkezésekkel, nevezetesen az SK-val. Az ipari röntgenberendezések sugárzásbiztonságáról szóló, 2009. évi BAPETEN 7. sz. Kimondja, hogy: - A közösség tagjaival társított helyiségek árnyékoló falai, a dózishatár értéke nem haladhatja meg az 5 mSv-t évente. - A sugárzásban dolgozókkal érintkező helyiség falainak árnyékolásakor az adagolási határérték nem haladhatja meg az 50 mSv-t évente. [2] A helyiség elválasztó falának jellemzőinek alkalmazkodniuk kell a sugárterápiás szobával szomszédos helyiség használatához. A betonfal vastagsága megbecsülhető a heti munkaterhelés, a faltól való távolság és az engedélyezett dózishatárérték (NBD) kiszámításával. A számítás alapján várhatóan a falvastagság megfelel a biztonsági követelményeknek.

8. példa

Háttér

Jelenleg a lakosság figyelme az egészségfigyelésre nagyon magas, amit a rendelkezésre álló egészségfigyelő berendezések növekvő száma is bizonyít. Ezért nagy szükség van az emberi testen használható vagy hordható eszközök készítésére. Ennek az eszköznek az elkészítéséhez olyan anyagokra van szükség, amelyek az emberi testhez rögzíthetők, és közvetlenül kapcsolódhatnak a telemedicina vagy az orvosbiológiai koncepcióhoz. Ebben a koncepcióban az alkalmazható anyag szövet. Ahhoz azonban, hogy megállapítsuk, alkalmas-e az anyag viselhető eszközként való használatra, először meg kell ismernünk a szövet jellemzőit. Az anyag jellemzői szorosan összefüggenek a permittivitási értékkel, mivel a permittivitási érték fontos érték az anyag jellemzőinek meghatározásakor. Annak érdekében, hogy ebben a végső projektben elvégezzük a szöveti anyagok permittivitási értékeinek mérését.

Ebben a végső projektben különféle típusú szöveteket teszteltek permittivitásuk kiszámításához, nevezetesen az aramidot, a pamutot és a poliésztert, emellett az Fr-4 szubsztrátumot használták elemző anyagként a távvezeték-alapú mikroszalag módszer alkalmazásával. Ez a módszer 3 akadályt és egy kétportos S-paraméterkészletet használ, amelyek minimalizálhatják a hibákat vagy hibákat, amelyek a mintában lévő mikroszalag-vonalak közötti légrésből és az impedancia-eltérésekből adódnak, amelyek általában problémát jelentenek az átviteli vonalon.

A dielektromos megengedhetőség az ellenállás mértéke egy közegen keresztül elektromos mező kialakításakor. Az akadály bizonyos méreteiben és távolságaiban a legalacsonyabb visszatérési veszteség (S-paraméter) értéket kapjuk, és ebből az értékből a szerző meghatározhatja az anyag permittivitási értékét. A dielektromos permittivitási érték megszerzéséhez kiszámítható a szimulációból kapott S-paraméter értéke és a VNA (vektorhálózat-analizátor) segítségével végzett közvetlen mérési eredmények alapján.

Remélhetőleg ebből a végső projektből a kutatás meghatározhatja a fenti 4 anyag dielektromos permittivitás-mérésének értékét 2,45 GHz-es működési frekvencia alkalmazásával, hogy ez megvalósítható legyen az egészségügyi szektorban, vagy a tesztelhető anyag módosítható legyen oly módon, hogy szükség szerint eszközzé vagy eszközzé váljon.

9. példa

Háttér

A ferroelektromos anyagok különleges tulajdonságai a dielektromos, pieroelektromos és piezoelektromos tulajdonságok. A ferroelektromos anyagok felhasználása ezen jellemzők alapján történik.Ebben a tanulmányban ferroelektromos anyagok felhasználását végezték dielektromos tulajdonságaik alapján. A ferroelektromos anyagokat szükség szerint lehet gyártani, és könnyen integrálhatók eszközök formájában. A hiszterézis tulajdonságain és a magas dielektromos állandón alapuló eszközalkalmazás a dinamikus véletlen hozzáférésű memória (DRAM) [1].

Az a memóriaalkalmazás szempontjából legérdekesebb tulajdonságokkal rendelkező ferroelektromos anyag, a bárium-stroncium-titanát. A BST anyagnak nagy dielektromos állandója, alacsony dielektromos vesztesége, alacsony szivárgási áramsűrűsége van. A nagy dielektromos állandó megnöveli a töltés kapacitását, így a töltéstároló is nagyobb [1]. A BST előállítása többféle módon történhet, ideértve a fémorganikus kémiai gőzfázisú leválasztást (MOCVD) [2], az impulzusos lézeres lerakódást (PLD) [3], a magnetronos porlasztást [4], valamint a kémiai oldatban történő leválasztás vagy a szol gél módszerét és a szilárd anyagot. fázisú reakciómódszer (szilárd állapot). reakció) [5].

10. példa

Háttér

A megfigyelés fontos, különösen az oktatás területén, hogy megtudja, hogyan kell megfelelően tanítani a tanárokat minden iskolában. Ebben az esetben megfigyelési tevékenységeket is folytattam az SD Ningrat 1-3 Bandung épületében, hogy teljesítsem a megfigyelő jelentések megtanulásának feladatát, amelyet a tanár végzett az osztályteremben.

Ezzel a megfigyelési tevékenységgel remélhetőleg megtudhatjuk, hogy a tanárok hogyan tanítják és oktatják diákjaikat. Azt is megválaszthatjuk, hogy később milyen módszereket alkalmazzunk tanulóinkra, és milyen módszereket ne alkalmazzunk. A Ningrat Általános Iskolában számos felmérést végeztem, és információkat kerestem a tanítási és tanulási tevékenységekről.

Az iskola egy olyan intézmény, amelyet kifejezetten a diákok tanítására terveztek a tanárok. Az iskolákban az alapfokú oktatás a legfontosabb, hogy minőségi diákok legyenek. Miután megfigyeléseket tettem a Ningrati Általános Iskolában, megismertem a világ nyelvórákon való tanulást, amely még mindig alacsony, és ezen javítani kell.

Kiderült, hogy az ottani tanárok által készített óratervek nem egyeztek meg a megvalósítással, ezért több akadálynak is fel kellett néznie a tanároknak a világ nyelvének tanításakor. Ezután a tanároknak felajánlott megoldás az, hogy megváltoztatják a tanár mechanizmusát a világ nyelvóráinak tanításakor.

Minden egyénnek megvan a maga egyedisége és képességei, amelyek egyértelműen különböznek egymástól. Van, aki gyorsan megérti a tanár által tartott órákat, de vannak, akik lassúak. Nem csak, hogy az iskolák tanulóinak jellemzői természetesen eltérnek, vannak olyan diákok, akik kiválóak, de vannak olyanok is, akik tele vannak problémákkal az iskolában.

Miután ez a megfigyelés megtörtént, azt is megtanultam, hogyan kell viselkedni a különböző tulajdonságokkal rendelkező diákokkal. Azt is megtanultam megérteni, hogyan kell tanítani, minden tanártól, aki az SD Ningrat-n tanít, hogy egy nap alkalmazhassam, amikor elkezdem tanítani az iskolában.

11. példa

Háttér

Augusztus 17-e a legjobban várt pillanat minden világpolgár számára, beleértve Cantiga Village lakóit is. Mert ezen a napon emlékezünk a Világköztársaság függetlenségének napjára. Ezért büszkéknek és örömmel kell fogadnunk ezt a történelmi napot.

Az élénkítés mellett az augusztus 17-i megemlékezés a nemzet iránti szeretet és nacionalizmus érzetét is elősegítheti. Mert ezen a napon ismét emlékeztetünk azoknak a hősöknek az érdemeire, akik etnikumtól, fajtól és vallástól függetlenül egyesülnek a világ szabadságáért való küzdelemben.

Ezért természetes, hogy a Cantiga falu lakossága rendezvényt szervez e boldog pillanat megélénkítésére. Sőt, a Cantiga Village lakói minden évben aktívan részt vesznek a függetlenségi események készítésében.

A megrendezésre kerülő események szertartások, kölcsönös együttműködés és gyermekeknek szóló versenyek formájában lesznek. Ezekkel a különféle eseményekkel megerősíthetjük a testvériséget, a barátságot és a nacionalizmust, mint erőfeszítést Pancasila gyakorlására.

Így a háttérbeszélgetésről szóló cikk példákkal együtt, remélhetőleg hasznos lehet.

Legutóbbi hozzászólások

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found