A kommunizmus ideológiája: definíció, történelem, jellemzők és példák

a kommunizmus ideológiája az

A kommunizmus ideológiája a filozófiával, a politikával, a társadalommal és a gazdasággal foglalkozó ideológia, amelynek célja egy társadalmi-gazdasági szabályokkal rendelkező kommunista társadalom létrehozása.

A nemzetközi világban ismert, hogy számos ideológia vagy ideológia létezik, amelyeket sok ember tart. Köztük a kommunizmus ideológiája.

A kommunizmus széles körben ismert volt mint jelzője, Karl Marx, aki abban az időben határozottan ellenezte a kapitalizmust. Ezért a kommunizmust antikapitalizmusnak is nevezik.

Maga a világtörténelem a kommunizmus ideológiájához kapcsolódó számos eseményt rögzít, amelyek jelenlétét a közösség határozottan ellenezte. A kommunizmust a régi rend idején a világon PKI (Indonéz Kommunizmus Párt) néven ismerték.

Az alábbiakban áttekintjük a kommunizmus ideológiáját, beleértve annak jelentését, történetét, jellemzőit és példáit.

A kommunizmus ideológiájának megértése

kommunizmus a filozófiával, a politikával, a társadalmi és a gazdaságtudománnyal kapcsolatos ideológia, amelynek célja egy olyan kommunista társadalom létrehozása, amelynek társadalmi-gazdasági szabályai a termelőeszközök közös tulajdonjoga hogy ne legyen társadalmi osztály, pénz és állam.

Eleinte a kommunizmus ideológiáját Karl Marx találta ki. Véleménye szerint Karl Marx úgy gondolta, hogy az egyenlőtlenséget és a szenvedést a kapitalizmus okozza. A kommunizmus ideológiája ellentétes a támaszkodó kapitalista ideológiával demokrácia és a tőke termelése a közösség segítésében.

Az ideológiában kapitalizmus, a magánvállalkozások szereplői és a vállalatok birtokolják az összes üzemet, berendezést és egyéb termelési eszközként említett erőforrást. Ez a kommunizmus szerint a dolgozók kizsákmányolásának egyik formája, akik arra kényszerülnek, hogy munkájukért bérért cserébe eladják munkájukat.

A kommunizmus, mint antikapitalizmus használja a kommunista pártrendszer a hatalom átvételének eszközeként, és erőteljesen ellenzi az egyénekben a felhalmozott tőke tulajdonjogát.

A kommunizmus célja, hogy a termelés eszközeit az államnak ellenőriznie kell az emberek jóléte érdekében. Más szavakkal, a kommunizmus megszünteti a liberalizmusban rejlő egyéni jogokat.

Eddig a Szovjetunió (ma Oroszország) és Kína, amelyek köztudottan még mindig használják a kommunizmus ideológiáját.

A kommunizmus ideológiájának története

a kommunizmus ideológiai alakja az

Eleinte Karl Marx és Freidrich Engels írták a kommunista kiáltványt 1848. február 21-én. Ez a lendület válasz volt a munkavállalók akkoriban tapasztalható gyenge munkakörülményeire.

Olvassa el még: Plakátok: Definíció, Cél, Típusok és Példák [TELJES]

Ennek az eseménynek az volt a célja, hogy egy rendszert építsen ki a tömeg tulajdonában lévő osztálykülönbségek és termelési eszközök kiküszöbölésével.

A kommunizmus szó Victor d'Hupay-től származik, egy 18. századi francia arisztokratától, aki egy "kommunában" való élést szorgalmazott, ahol minden vagyont megosztanak, és "mindenki profitálhat mindenki munkájából".

A modern ideológia fejlődése a francia forradalom idején és egyezményekben zajlott. Ezt jelölte meg Karl Marx és Friedrich Engels "A kommunista kiáltvány" című munkájának 1848-ban történő megjelentetése.

A francia forradalomnak fordulópontot sikerült elérnie a kommunisták számára. Ez az incidens akkor következett be, amikor a "burzsoázia" - a kereskedői osztály a "termelési eszközök" feletti ellenőrzés megszilárdításának folyamatában - megpróbálta megfordítani a feudális hatalmi struktúrát és bevezetni egy modernebb, kapitalista korszakot.

A kommunista kiáltvány és más művek című könyvben Marx, Engels és követőik egy globális proletárforradalmat hirdettek, amely a szocializmus, majd a kommunizmus korszakához vezet.

Ez a lendület vezeti az emberiséget az osztályharc utolsó szakaszába. Ez minden embert társadalmi egyensúlyban él, az osztály, a család felépítése, a vallás és a vagyon (vagyon) közötti különbségek nélkül.

A kommunizmus ideológiájának jellemzői

Csakúgy, mint más ideológiák vagy ideológiák esetében, a kommunizmusnak is a következő jellemzői vannak.

 • Tanítson olyan társadalmi osztályelméletet, amelyben nincs különbség a proletariátus (munkások, alacsony osztály) és a polgárság (földbirtokosok, felső középosztály) között. Ezért ennek az elméletnek a jelenléte konfliktust teremt a két csoport között.
 • A magánszemélyek tulajdonának tiszteletben tartásának hiánya, mert ez az ideológia magában foglalja a magántulajdon felszámolását.
 • A termelőeszközöknek nincs kollektív tulajdonjoga. Ebben a rendszerben minden termelési eszköz, így a gyárak, a mezőgazdaság, a föld, a kereskedelem, az építőipar, a bányászat, valamint a közlekedési és kommunikációs eszközök állami tulajdonban vannak és ellenőrzés alatt állnak.
 • Ebben a rendszerben az egyénnek nem lehet más, csak az élet szükségletei. Senki sem vezethet magánvállalkozást.
 • A kommunista tantétel mindig a társadalom minden szintjét arra hívja, hogy mindig fejlődjön.
 • Az egypártrendszer, nevezetesen a kommunista párt betartása, tehát nincs ellenzéki párt. Elmondható, hogy ez a kommunista ideológia nagyon ellentétes az emberi jogokkal (HAM).
 • Az állam és minden végrehajtott törvény eltűnhet.
 • Elméletileg minden egyénnek az igényeinek megfelelően kompenzációt fizetnek, ezáltal kiküszöbölve az igazságtalan jövedelemrést. A jövedelem, a kamat és a személyes haszon kiküszöbölése létrehozza a vagyon igazságos és méltányos elosztásának rendszerét.
 • A kommunista rendszerben az állam felelős az egyének képességeinek megfelelő munkahelyek és kompenzációk biztosításáért. A kommunizmus ideológiája népének boldogulására törekszik. Tény azonban, hogy sok földesúr megpróbál megszabadulni ettől a megértéstől, és befejezni a kommunizmus ellenzőit.
Olvassa el még: Pancasila megfogalmazása: Pancasila megfogalmazásának és születésének története

Példák a kommunizmus ideológiájára

Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a kommunizmus ideológiájában bekövetkezett eseményekre.

 • Az ötvenes években Kínában a kormány kifejlesztette a "nagy ugrást", amely a parasztokat a kommunizmus felé szorította, a kormány pedig elvette földjüket és rabszolgává kényszerítette őket.
 • Észak-Koreában a mezőgazdasági terület, a munkaerő és az élelmiszer-elosztás mind az észak-koreai kormány ellenőrzése alatt áll.
 • Csak egy párt létezik, és ez Kínában érvényes, ahol Mao Ce-tung akkori vezér 1949-ben átvette Kína irányítását és Kínát a Kínai Népköztársaságnak (Kínai Népköztársaság) nevezte (Kínai Népköztársaság. Ekkor a KNK kommunista állam lett, és a Kommunista Párt irányította.
 • Kínában ma a kormány egy nagyon sikeres feldolgozóipart irányít, amely az elektronika, játékok és egyéb fogyasztási cikkek exportja révén profitot termel a kormány számára.
 • A kubai kórházakban az egészségügyi szakemberek, az orvostudomány és az orvosi cikkek mind a kubai kormány ellenőrzése alatt állnak
 • Az akkor Fidel Castro vezette Kuba 1959-ben forradalommal vette át a kubai kormányt. Kuba 1961-ben teljesen kommunista országgá vált, a Kubai Kommunista Párt irányította és 1961 után került a Szovjetunió közelébe.

Miután tisztábban tudott a kommunizmus ideológiájáról, láthatók azok az okok, amelyek miatt a világ nem fogadta el a kommunizmust. Ez ugyanis nagyon ellentétes a világállam által elfogadott Pancasila-ideológiával.

Ez magyarázatot ad a kommunizmus ideológiájára és annak értelmére, történetére, jellemzőire és maga a kommunizmus ideológiájának alkalmazására. Hasznos lehet.

Legutóbbi hozzászólások

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found